(Czech) Fontes Nissae XIV/2013 1

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Místo vydání: Litoměřice

Rok vydání: 2013

Počet stran: 111

 

Obsah:

Studie a Materiálie
2/Milan Svoboda/Sgrafita na hradě a zámku Frýdlant. Několik poznámek k jejich interpretaci
20/Petr Janák/Kresby žánrových výjevů a zvířat rakouského malíře Carla Pischingera z mobiliárního fondu Hrubého Rohozce
34/Pavel Jakubec/Navzdory věkům. Unikátní soubor kampanologických památek na zámcích Hrubý Rohozec a Sychrov
44/Petra Štěrnová/Církev československá husitská a její sbory v Libereckém kraji
70/Robert Filip/ONV Liberec a administrativně správní změny v okrese Liberec v letech 1960–1990. Část II. (1969–1980)
82/Jaroslav Pažout/Za psaní dopisů na dva roky do vězení. Případ Jiřího Veselého odsouzeného v období tzv. normalizace za rozesílání kritických písemností
Zprávy
100/Marius Winzeler/Johanna von Herzogenberg und ihre Bedeutung als Bohemica-Autorin
Recenze
104/Jaroslav Zeman/Dieter Klein – Robert Hölzl. 100 Gablonzer Schönheiten = Jabloneckých krás: Architektur in Nordböhmen: Stuckdetails von Gablonzer Fassaden = Architektura v severních Čechách = Detaily fasád jabloneckých domů.
106/Hana Chocholoušková/Jakub Šrek. Žulové lomy Liberecka a Jablonecka
106/Petr Freiwillig/Miloš Hořejší – Jiří Křížek a kol. Automobilismus a šlechta v českých zemích 1894–1945
108/Anna Habánová/Milan Hrabal. Hanka Krawcec, výtvarné dílo
109/Marius Winzeler/Kunstschätze des Mäzens Heinrich von Liebieg / Umělecké poklady mecenáše Heinricha von Liebiega.
111/Resume