(Czech) Archivní fondy, sbírky a knihovna Státního okresního archivu Louny

Sorry, this entry is only available in Czech. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

V SOkA Louny jsou uloženy fondy vzniklé činností různých původců z oblasti vymezené rozsahem lounského okresu. V současné době archiv ve dvou depozitářích přechovává 712 archivních fondů a sbírek o celkovém rozsahu 2210 běžných metrů. Z tohoto počtu je inventarizováno 1854 bm, tj. 84%.

Převážnou část archiválií tvoří písemnosti týkající se státní správy a obecní samosprávy, dále např. školství, spolkového života, cechů, církevní správy, zemědělských družstev či osobní pozůstalosti významných regionálních osobností. Vlastní páteř archivu představují fondy měst a okresních úřadů. Pro starší období lze za klíčové považovat archivy měst Loun a Žatce, v menší míře také Podbořan a Postoloprt, obsahující historické prameny značné kulturní hodnoty. Mezi nimi vyniká osm soudních knih města Loun z let 1347-1517, prohlášených za kulturní památky, a rozsáhlý soubor listin a listů od roku 1317.

Z fondu města Žatce lze upozornit především na kopiář městského písaře Jana ze Žatce, založený roku 1383, a na mladší tzv. kopiář Staňkův z 15. století. Obsahují opisy nejdůležitějších městských privilegií a množství dokumentů z každodenního života města a jeho obyvatel.

Mezi drobnými fondy obcí je unikátem soubor pěti panovnických a tří šlechtických privilegií z let 1535-1785, dochovaný v Archivu městečka Buškovice. Z novodobých fondů mají klíčový význam písemnosti okresních úřadů či později okresních národních výborů Louny, Žatec, Podbořany, obsahující nepřeberné množství informací pro dobu od poloviny 19. století, např. evidenci spolků a živností nebo sčítací operáty pro bývalé politické okresy Louny a Žatec z roku 1921. Od poloviny 19. století jsou častěji dochovány i fondy obecních úřadů, obsahující mimo jiné obecní kroniky. Z osobních fondů si zaslouží zmínku písemná pozůstalost předního arabisty E. Glasera z let 1872-1931.

Kromě archivních fondů jsou důležité také soubory vzniklé sbírkovou činností, zejména sbírka hudebnin, obsahující dvoudílný latinský graduál z dílny Pavla Mělnického z roku 1530 a český zpěvník z dílny Jana Táborského z Klokotské Hory z roku 1563, dále sbírky pečetidel, fotografií, map a plánů či soudobé dokumentace.

Badatelna a knihovna

Badatelna je umístěna v západním křídle historické budovy archivu na lounském náměstí a nabízí osm míst. Badatelům je k dispozici prezenční knihovna regionální literatury (cca 1200 svazků), odborná knihovna historické literatury a edic (cca 13000 svazků) a řada základních historických a archivních časopisů.

Soupis kronik SOkA Louny 1729-2006

Soupis všech obecních, spolkových, školních a farních kronik uložených v Státním okresním archivu Louny. Kroniky jsou součástí příslušných archivních fondů. V programu Excel. Autor: Bohumír Roedl. Aktualizace 01/2014.

Soupis kronik okresu Louny (xlsx)

Regionální bibliografie okresu Louny

Bibliografie článků a studií s historickou tematikou, pořízená z časopisů Vlastivědný sborník okresu Louny (VSOL, 1930-1949, 1992-1994), Krajem Lučanů (KL, 1927-1949), Unsere Heimat (1928-1941), Kulturní měsíčník Louny (KML, 1960-1991), Kulturní měsíčník Žatec (KMŽ 1958-1990) a Regiz-Lounský kraj (1996-2001). Bibliografie obsahuje předmětná hesla, klíčová slova a je zpracována v programu Excel. Aktualizace 01/2014.

Regionální bibliografie okresu Louny 2018 (xlsx)

– PhDr. Bohumír Roedl, 2005

Přílohy