(Czech) Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 11/2002

Vydavatel: Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Místo vydání: Česká Lípa

Rok vydání: 2002

Počet stran: 351

ISBN: 80-86319-05-9

ISSN: 1211-9172

Cena: 164 Kč

 

Základní info:

Sborník je možné objednat na adrese Státní okresní archiv Česká Lípa, Střelnice 3035, 470 01.

 

Obsah:

Články a studie
Jaroslav Panáček / Založení města České Lípy a městké právo
Petr Gajdošík / Matrika židovského obyvatelstva ze Stráže pod Ralskem 1838-1898
Jan Schöttner / Severočeské řezané sklo v první polovině 19. století – I. Mistrovice (1. část)
Miroslav Veselý / Pokusy o dobývání hnědého uhlí u Horní Police a Žandova
Miloslav Sovadina / Iniciativa Zákup ve správní reformě v letech 1848-1850
Ladislav Smejkal / Turistické oddělení Českého muzea pro kraj Českolipský
Radek Mikuláš / Stopy po činnosti bezobratlých (ichnofosilie) v horninách křídového stáří na Českolipsku
Petr Kühn / K předmětu ochrany v CHPV Dutý kámen u Cvikova
Karel Filip – Jaroslav Klápště / Protahuje budníček větší východoevropský Phylloscopus trochilus acredula (Sylviidae) přes naše území?
Ivan Solovka / Průzkum motýlů (Lepidoptera) v oblasti Jezové v bývalém VVP Ralsko
Miroslav Honců / Tesařík alpský – Rosalia alpina (Linnaeus, 1758), (Coleoptera, Cerambycidae) na Českolipsku
 
Materiály
Stanislav Kasík / Nové symboly měst a obcí okresu Česká Lípa v letech 1990-2000
Michal Panáček / Krov kostela sv. Kříže v České Lípě
Petr Havránek / Milíře v Horní Světlé
Drobnosti
Aleš Novák / Nálezy z hradu Falkenburk
Michal Gelnar / Neznámá renesanční sklářská huť u Naděje
Petr Kühn / Morová lokalita “STERBETELLE” u Cvikova
Petr Kühn / Lipnická kaple
Ladislav Smejkal / K okolnostem vzniku názvu sborníku Bezděz
Miloslav Sovadina / Dislokace vojenských orgánů a útvarů československé armády v letech 1918-1938 na Českolipsku
Luboš Beran / Příspěvek k poznání vodní malakofauny Panenského potoka
Petr Kühn / “Sirný pramen” u Horní Světlé
Kronika
Ladislav Smejkal / Životní jubileum prof. Zdeňka Pokorného
Miloslav Sovadina / K padesátým narozeninám Doc. PhDr. Jiřího Šouši CSc.