(Czech) Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 8/1999

Vydavatel: Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Místo vydání: Česká Lípa

Rok vydání: 1999

Počet stran: 379

ISBN: 80-900 896-8-2

ISSN: 1211-9172

Cena: (Czech) Rozebráno

 

Základní info:

Sborník je možné koupit nebo objednat na adrese Státní okresní archiv Česká Lípa, Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa nebo nasokaceskalipa@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

Články a studie
Ladislav Smejkal / Stoleté jubileum českolipského muzea
Jiří Svoboda – Václav Cílek – Lenka Jarošová / Mezolit na Českolipsku. Poznámky k současnému stavu výzkumu
Jaroslav Panáček / K dějinám špitálu v České Lípě
Michal Gelnar / Sklářské hutě středověku na Českolipsku a Děčínsku. Část II: Okres Děčín
Miroslav Veselý / „Stříbrné doly“ u Jedlové
Vojtěch Čelko / Podíl spolku Excursions Club na vlastivědném bádání, vytvoření regionálních sbírek a muzeí
Ladislav Smejkal / Lužické oddělení českého muzea v České Lípě
Ladislav Smejkal / Legionářské oddělení českého muzea v České Lípě
Jana Blažková / Společenstvo řezníků a uzenářů v České Lípě
Petr Kühn / Povaha železných rud těžených v minulosti na Českolipsku
Miroslav Honců / Zvířena CHKO Kokořínsko a Holanských rybníků
Zdeňka Mrlíková / Etoekologické a sociobiologické vztahy v populaci sysla obecného (Spermophilus citellus L.) na lokalitě Mimoň – hřebčín v letech 1996 a 1997
Luboš Beran / Vodní měkkýši Svitávky
Marta Plánská / Přírodní památka „Louka u Brodských“ v Dolní Chřibské
Materiály
Ladislav Smejkal – Olga Sykáčková / Karel Löwe a Heinrich Wedrich – rekonstrukce dvou umělecko historických sbírek Okresního vlastivědného muzea v České Lípě
Miloslav Sovadina / Obecní kroniky na okrese Česká Lípa do roku 1945
Drobnosti
Petr Havránek / Dobývání železných rud u Janovic v Podještědí
Karel Filip – Nové zjištění chaluhy velké (Stercorarius skua) na Českolipsku
Karel Filip / Strnad černohlavý na Českolipsku
Karel Filip / Neúspěšný pokus o přezimování rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus)
Miloslav Sovadina / Reliéf Richarda Wagnera v Pekle
Kronika
Ladislav Smejkal / Svěží šedesátník RNDr. Miroslav Honců
Jaroslav Panáček / PhDr. František Gabriel – padesátiletý
Jana Blažková / K padesátinám Miloslava Sovadiny