(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědná ročenka. Sv. 25

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - SOkA Semily, Muzeum Českého ráje v Turnově a Regionální muzeum a galerie Jičín

Místo vydání: Semily - Turnov - Jičín

Rok vydání: 2012

Počet stran: 365

ISBN: 978-80-86254-26-5

ISSN: 1211-975X

Cena: 205 Kč

 

Základní info:

K dostání v SOkA Semily, Muzeu Českého ráje v Turnově a Regionálním muzeu a galerii v Jičíně

 

Obsah:

Články a studie
Přemysl Špráchal / Problematika genealogického zařazení několika Heníků z Valdštejna kolem roku 1400
Petr Uličný / Proboštský chrám sv. Jakuba v Jičíně a římská architektura kolem roku 1600
Jiří Louda / Valteřičtí evangelíci od tolerančního patentu po spojení v Československou církev evangelickou
Jan Bílek / Příbuzenské vazby regionálních městských elit: rodiny Zvěřinova, Maštálkova, Seifertova a Rennerova
Jiří Křížek / Architektura v Lomnici nad Popelkou od doby romantického historismu po funkcionalismus
Materiály
Pavel Jákl – Radek Novák – Jan Prostředník / Historie pivovaru v Lomnici nad Popelkou ve světle archeologického výzkumu
Pavel Jakubec / Zvony v Semilech
Eva Chodějovská / Jičínský vikariát roku 1812. Nově nalezená církevně správní mapa
Kristýna Matějková / Hrnčířská formička z Jičína. Příspěvek k poznání hrnčířského řemesla
Drobnosti
Hana Kábová / Historik J. V. Šimák a Johana Husáková, dcera semilského lékárníka
Markéta Marková / Vladimír Šulc a sobotecká vlastivěda
Ivo Navrátil / Tragédie divizního generála Františka Bartoše
Miroslav Cogan / K počátkům umělecké dráhy Václava Hanuše
Kronika
Životní jubileum Novopačáka profesora Zdeňka Beneše (Hana Kábová)
Zprávy o činnosti archivů a muzeí
Literatura