(Czech) Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 3/1995

Vydavatel: Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv a referát kultury Okresního úřadu Česká Lípa

Místo vydání: Česká Lípa

Rok vydání: 1995

Počet stran: 189

Cena: (Czech) Rozebráno

 

Základní info:

rozebráno

 

Obsah:

Články a studie
Miloslav Sovadina / Tři příspěvky k počátkům města Kravař
Jaroslav Panáček – František Gabriel / Kostel sv. Maří Magdaleny v České Lípě
Rudolf Hais / Friedrich Egermann (1777-1864) a jeho příspěvky v oblasti sklářské technologie
Jarmila Brožová / Severočeští rafinéři a obchodníci sklem v obchodní koresponcenci harrachovské sklárny Nový Svět v 1. polovině 19. století
Vratislav Ryšavý / Dům čp. 152 v Alšově ulici v Novém Boru
Miroslav Honců / Vstavačovité (Orchidacae)
Materiály
Jiří Barták – Jaromír Macháček – Jaroslav Pacovský – Jan Schröfel / Geotechnický a stavební průzkum na lokalitě hradu Lipá (1. část)
Marta Plánská / Pokus s přesazováním prstnatců