(Czech) Šlechtické rody a jejich sídla v Českém ráji: sborník referátù z vědecké konference konané ve dnech 24.-– 25. dubna 2009 v Turnově. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Supplementum 13

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích –- Státní okresní archiv Semily pro Pekařovu společnost Českého ráje v Turnově

Místo vydání: Semily - Turnov

Rok vydání: 2009

Počet stran: 384

ISBN: 978-80-86254-19-7

ISSN: 1211-975X

Cena: 200 Kč

 

Základní info:

Lze objednat u pí Petruškové v Muzeu Českého ráje v Turnově

 

Obsah:

I. ŠŠlechtické rody a osobnosti
David Papajík / Jan Čapek ze Sán a Český ráj
Milan Svoboda / Biberštejnská epizoda v 16. století ve vnitrozemí Království českého
†Jaroslav Honc – Jaroslava Honcová / Rod Smiřických ze Smiřic a jeho genealogická souvislost s Albrechtem z Valdštejna
Harald Skala / První Desfoursové v Čechách
Milena Lenderová / Portrét hraběnky Elisy Schlikové
Marie Mžyková / Vévodou nejsem, jsem Rohan. Poznámky k životu aristokrata
Jan Županič / František Zachariáš Römisch – podnikatel, velkostatkář, šlechtic
Hana Kábová / Mikuláš Vladimír Desfours-Walderode a Josef Vítězslav Šimák
Eva Lukášová / Rodová portrétní galerie hrabat Schliků
 
II. Šlechtické rezidence v Českém ráji
Tomáš Durdík / Hrady Českého ráje
Ivan Peřina / Hrady horního Pojizeří mezi Malou Skálou a Turnovem
Jiří Slavík / Hrádek a Koštofrank – dva jičínské hrady?
Jiří Hrbek / Mnichovo Hradiště jako valdštejnské rezidenční město
Petr Mašek / Zámecké knihovny Českého ráje
Marek Fapšo / Když statné hrady k oblakům čněly, aneb raná díla Josefů Pekaře a Šimáka
Karol Bílek / Černínská expozice na Humprechtě z roku 1937
Naděžda Kubů / Instalace interiewérů zámku Humprecht a hostinského paláce na hradě Valdštejn
Jaromír Gottlieb / Jičínský zámek z pohledu podnájemníka, aneb Valdštejnova rezidence v půdorysné a komunikační síti města Jičína
Marek Krejčí / Zámky a hrady Českého ráje jako prvky destinace cestovního ruchu
III. Šlechtický velkostatek
Ludomír Kocourek / Patrimonia a správa v Českém ráji
Marek Starý / Frýdlantská léna v Českém ráji a jejich držitelé
Jitka Šedinová / Komponovaná krajina Františka Josefa Schlika
Luděk Beneš / Podnikání šlechty na Mladoboleslavsku
Eva Chodějovská / Příspěvek k ikonografii hospodářských budov na schlikovských panstvích Jičínska
Zuzana Šonská – Pavel Jakubec / Zanikání vesnic na Turnovsku následkem hospodaření vrchnosti
Miloš Hořejš – Michal Novotný / Hospodářské aktivity rodu Schliků na sklonku 19. a v první polovině 20. století
Seznam účastníků konference