(Czech) Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědná ročenka. Sv. 24

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - SOkA Semily a Muzeum Českého ráje v Turnově

Místo vydání: Semily - Turnov

Rok vydání: 2011

Počet stran: 346

ISBN: 978-80-86254-23-4

ISSN: 1211-975X

Cena: 185 Kč

 

Základní info:

K dostání v SOkA Semily, Muzeu Českého ráje v Turnově a Regionálním muzeu a galerii v Jičíně

 

Obsah:

Články a studie
Michaela Bradáčová / Poddanské město Turnov a vojsko v druhé polovině 17. století
Marek Fapšo / Od mýtu k fetiši. Příběh obrazu Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou
Miroslav Grisa / Josef Bachtík a jeho sklářská huť v Jesenném
Žaneta Málková / Kapitoly z dějin druhého odboje v semilském okrese
Ivo Navrátil / Pronásledování katolické církve v horním Pojizeří v letech 1948-1953 (2. část)
Materiály
Radek Novák – Jan Prostředník / Archeologický výzkum panského sídla v Lomnici nad Popelkou
Jan Novák / Paleobotanické analýzy biomateriálu z archeologického výzkumu v Lomnici nad Popelkou z roku 2009
Kořé L,pšel – Šárka Msallamová / Analýza povrchových úprav a restaurování železné středověké ostruhy z archeologického výzkumu v Lomnici nad Popelkou
Drobnosti
Karol Bílek / Mládí Bohuslava Raýmana a jeho vztah k Sobotce
Kristýna Peroutková Matějková / A. V. Maloch – historik, učitel, dialektolog, hudebník a archeolog? Přínos A. V. Malocha pro archeologii 19. století
František Jirásko / Antonín Kotík a jeho Pláč Koruny české
Iva Paštrnáková / Osudy domu z obrazu Ľudovíta Fullu. Podkrkonošská architektúra pre Kutlíkovcov na Liptove
Karol Bílek / 100. výročí úmrtí Julia Pažouta
Osudy
Václav Leitensdorfer (Miroslav Havelka)
MUDr. Oswald Süss (Osvald Süss – Ivo Navrátil)
P. Josef Kacálek (Ivo Navrátil)
P. Josef Boštík (Ivo Navrátil)
Kronika
Zprávy o činnosti archivů a muzeí
“Zpátky ni krok!” Ohlédnutí za výchovně vzdělávacím projektem realizovaným v Jičíně k 20. výročí sametové revoluce (Hana Havlůjová)
Památky ahistorie Mariánské zahrady – výzkum realizovaný studenty a pedagogy Univerzity Pardubice (Jana Stráníková)
Pocta českému historikovi (Josef Tomeš)
Literatura