Home » Publikace » Bezděz » Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 7/1998

Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska 7/1998

Vydavatel: Vlastivědný spolek Českolipska, Státní okresní archiv Česká Lípa, Okresní vlastivědné muzeum Česká Lípa
Místo vydání: Česká Lípa
Rok vydání: 1998
Počet stran: 246
ISSN: 1211-9172
Cena: Zdarma

Sborník je možné objednat na adrese Státní okresní archiv Česká Lípa, Střelnice 3035, 470 01 Česká Lípa nebo na sokaceskalipa@soalitomerice.cz.

Obsah
Miloslav Sovadina / Život zasvěcený historii
Články a studie
Miloslav Sovadina / Rozrod žitavských Ronovců ve druhé polovině 13. století
František Gabriel – Jaroslav Panáček / Českolipské kostely Panny Marie a sv. Mikuláše
Jevgenij F. Firsov / Český historik Jaroslav Papoušek v Rusku a jeho neznámé dopisy z Butyrek N. F. Melnikové – Kedrové – Řivnáčové
Ladislav Smejkal / Jak vznikl a vycházel Bezděz
Jiří Vondráček / Inventarizační zoologický průzkum NPP Peklo
Miroslav Honců / Entomologický průzkum kopce Tlustec v Ralské pahorkatině
Luboš Beran / Vodní měkkýši Ploučnice
Pavel Míka / Brouci čeledi Latridiidae Českolipska a Lužických hor
Marta Plánská / Orchidejové louky v Lužických horách
Materiály
Vlastimil Had / Sluneční dvůr v Jestřebí. Přehled vývoje v letech 1912-1959
Zdeněk Rydygr / Konec druhé světové války na letišti v Hradčanech
Drobnosti
Miloslav Sovadina / Stalin v Pekle
Petr Havránek / Skalní brána
Miroslav Honců / Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) – nový druh vážky pro Čechy
Kronika
František Gabriel / Životní jubileum Ing. Jaroslava Panáčka