Dočasné omezení přístupu k datům bývalé pobočky Děčín

V lednu 2024 bylo pracoviště SOA v Litoměřicích – pobočka Děčín sloučeno se Státním okresním archivem Děčín. V této souvislosti bude od 29. dubna 2024 probíhat přesun archivních souborů, pomůcek i jednotlivých záznamů včetně k nim připojených digitalizátů v archivním softwaru ProArchiv a Archivním portálu Vademecum. Vzhledem k objemu materiálu a práce předpokládáme, že akce bude ukončena 30. června 2024. Během této doby bude ve Vademecu omezen přístup k materiálu bývalé pobočky Děčín, především k digitalizovaným pozemkovým knihám a soupisům poddaných, a to v tom smyslu, že se záznamy postupně budou přesouvat ze záložky SOA DC do záložky DC. Názvy fondů zůstanou po převodu stejné. Děkujeme za pochopení.