Skip to main content
fondy a sbírky

Webová aplikace Archivní VadeMeCum

knihovny

Souhrnný online katalog

lexikon

Česko-německý a německo-český

Více informací v příspěvku.

Provoz aplikace Archivní VadeMeCum - Průvodce sbírkou matrik a staré verze aplikace Archivní VadeMeCum byl ukončen.

Vážení uživatelé, v rámci projektu „Zefektivnění zpřístupňování archiválií“ byla 1. září 2015 spuštěna nová verze aplikace Archivní VadeMeCum, jejíž součástí se stala i digitalizovaná podoba fondu „Sbírka matrik Severočeského kraje” (dále jen Matriky).

Archivní VadeMeCum naleznete ZDE

Vítejte

Vítejte na stránkach Státního oblastního archivu v Litoměřicích

Naleznete zde základní informace o severočeských archivech, seznámíte se s naší činností ve vztahu k občanům, jiným správním úřadům i dalším institucím, najdete zde také informace o našich archivních fondech, službách a možnostech studia v badatelnách.

Státní oblastní archiv v Litoměřicích (SOA v Litoměřicicích) je správním úřadem přímo řízeným Ministerstvem vnitra České republiky. Jeho územní působnost je vymezena územím krajů Libereckého a Ústeckého.
Dějiny archivu

Výstava k dějinám sídla Státního oblastního archivu v Litoměřicích

Aktuality

Komorní koncert pěveckého souboru PASTELKA

Přijďte si poslechnout písničky ze Slovácka a okolí Kyjova, které vám zazpívá pěvecký soubor PASTELKA z kyjovské oblastní odbočky SONS „Komorní koncert“ se uskuteční ve čtvrtek 2. června 2016 od 17:00 hodin ve foyer Okresního archivu


SOkA Semily
Den archivu
SOkA Semily
Den archivu

Státní okresní archiv Semily vás srdečně zve na den otevřených dvěří


SOkA Semily
NAPŘÍČ ČASEM XIII

Výstava spolužáků IV.A Grafické školy v Praze u příležitosti 60. výročí maturity


SOkA Semily
Degradační procesy na historických fotografiích z fondu rodinného archivu Dreher-Wünschek

Degradační procesy na historických fotografiích z fondu rodinného archivu Dreher-Wünschek

V úterý 22. března 2016 byla ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích zahájena výstava věnující se degradaci obrazu na...
Oddělení správy fondů a sbírek

obrázek
Upozornění badatelům: Genealogické rešerše

Upozorňujeme badatele, že archiv od 1. 1. 2015 nevyhotovuje genealogické rešerše pro soukromé účely. Badatelům doporučujeme obrátit se na genealogické společnosti poskytující tyto služby.

ČR–Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice

Datová schránka: 3gnaiva
E-mail: info@soalitomerice.cz
Tel.: +420 477 755 975
Fax.: +420 477 755 992

S připomínkami k obsahu stránek se obracejte na Vlastimila Rošlapila.