Skip to main content
fondy a sbírky

Webová aplikace Archivní VadeMeCum

knihovny

Souhrnný online katalog

lexikon

Česko-německý a německo-český

Matrika obcí Kámen 1831

Digitalizované záznamy matrik

Vítejte

Vítejte na stránkach Státního oblastního archivu v Litoměřicích

Naleznete zde základní informace o severočeských archivech, seznámíte se s naší činností ve vztahu k občanům, jiným správním úřadům i dalším institucím, najdete zde také informace o našich archivních fondech, službách a možnostech studia v badatelnách.

Státní oblastní archiv v Litoměřicích (SOA v Litoměřicicích) je správním úřadem přímo řízeným Ministerstvem vnitra České republiky. Jeho územní působnost je vymezena územím krajů Libereckého a Ústeckého.
Dějiny archivu

Aktuality

16.04.2014
Upozornění badatelům: Badatelna uzavřena
technické důvody
SOkA Chomutov/Kadaň
Státní oblastní archiv v Litoměřicích nabízí volné pracovní místo na pozici RESTAURÁTOR / KA


Náplň práce:

Průvodce sbírkou matrik a Archivní Vademecum

Z důvodu přesunu databáze na jiný server a následné tvorby vyrovnávací paměti budou webové aplikace Archivní Vademecum a Průvodce sbírkou matrik i nadále nepřístupné. Předpokládaná doba spuštění je 19. května.

Upozornění badatelům

Dne 1. března 2014 provozovatel areálu kasáren v Kamýcké ulici v Litoměřicích jednostranně zrušil službu na vrátnici. Brána je od tohoto data uzamčena. Prosíme návštěvníky archivu, aby při vstupu do areálu telefonicky kontaktovali jednotlivé...

Výstava - Vítek Jonáš. In/Out

Výstava mladého semilského malíře bude zahájena v pátek 21. března v 17 hodin a potrvá do 18. dubna.


SOkA Semily
Upozornění badatelům

Od 1.1.2014 je badatelna SOkA Liberec otevřena opět v pondělí a středu 8:00 - 17:00.


SOkA Liberec
Změny v povinnostech likvidátorů a insolvenčních správců v souvislosti se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník

Upozorňujeme, že zrušení povinnosti likvidátorů a insolvenčních správců předkládat soudu při výmazu právnické osoby z obchodního rejstříku potvrzení o projednání zabezpečení dokumentů zanikajícího původce se vztahuje na ty právnické osoby, které...

Informace k matrikám převzatým v roce 2012

Během první poloviny roku 2012 převzal Státní oblastní archiv v Litoměřicích od příslušných úřadů matriky, jimž v tomto roce uplynula skartační lhůta, další matriky byly získány delimitacemi a nálezy. Soubor matrik získaných roku 2012 začneme ve...
Oddělení správy fondů a sbírek

ČR–Státní oblástní archiv v Litoměřicích
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice

Datová schránka: 3gnaiva
E-mail: info@soalitomerice.cz
Tel.: +420 477 755 975
Fax.: +420 477 755 992

S připomínkami k obsahu stránek se obracejte na Aleše Russe.