Skip to main content
fondy a sbírky

Webová aplikace Archivní VadeMeCum

knihovny

Souhrnný online katalog

lexikon

Česko-německý a německo-český

Matrika obcí Kámen 1831

Digitalizované záznamy matrik

Vítejte

Vítejte na stránkach Státního oblastního archivu v Litoměřicích

Naleznete zde základní informace o severočeských archivech, seznámíte se s naší činností ve vztahu k občanům, jiným správním úřadům i dalším institucím, najdete zde také informace o našich archivních fondech, službách a možnostech studia v badatelnách.

Státní oblastní archiv v Litoměřicích (SOA v Litoměřicicích) je správním úřadem přímo řízeným Ministerstvem vnitra České republiky. Jeho územní působnost je vymezena územím krajů Libereckého a Ústeckého.
Dějiny archivu

Výstava k dějinám sídla Státního oblastního archivu v Litoměřicích

Aktuality

04.08.2014
Upozornění badatelům: Badatelna uzavřena
SOkA Chomutov/Kadaň
28.07.2014 - 01.08.2014
Upozornění badatelům: Badatelna uzavřena
SOkA Děčín
05.05.2014 - 30.09.2014
Upozornění badatelům: Badatelna uzavřena
do odvolání
SOkA Česká Lípa
Volné místo na pozici: SPRÁVCE INFORMAČNÍCH a KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ -TECHNIK-Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Nabízí volné místo na pozici:
SPRÁVCE INFORMAČNÍCH a KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
-TECHNIK-

na dobu neurčitou od 1.8.2014, nebo...

Školení základní pravidel pro pořádání archiválií

Fotogalerii naleznete zde


SOkA Děčín
obrázek
01.07.2014 - 31.07.2014
Upozornění badatelům: Badatelna uzavřena
Oddělení využívání a ochrany NAD, pracoviště Litoměřice-Krajská
01.07.2014 - 31.07.2014
Upozornění badatelům: Badatelna uzavřena
Oddělení využívání a ochrany NAD, pracoviště Litoměřice-Kamýcká
Databáze matrik

Omlouváme se za zpomalení aplikace Matriky. Vzhledem k technickým potížím jsme byli nuceni upravit stávající úložiště vyrovnávací paměti Matrik, což obnášelo její přesun na náhradní úložiště. Nyní ji kopírujeme zpět. Vzhledem k tomu, že...

Informace k matrikám převzatým v roce 2012

Během první poloviny roku 2012 převzal Státní oblastní archiv v Litoměřicích od příslušných úřadů matriky, jimž v tomto roce uplynula skartační lhůta, další matriky byly získány delimitacemi a nálezy. Soubor matrik získaných roku 2012 začneme ve...
Oddělení správy fondů a sbírek

ČR–Státní oblástní archiv v Litoměřicích
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice

Datová schránka: 3gnaiva
E-mail: info@soalitomerice.cz
Tel.: +420 477 755 975
Fax.: +420 477 755 992

S připomínkami k obsahu stránek se obracejte na Aleše Russe.