Skip to main content
fondy a sbírky

Webová aplikace Archivní VadeMeCum

knihovny

Souhrnný online katalog

lexikon

Česko-německý a německo-český

Matrika obcí Kámen 1831

Digitalizované záznamy matrik

Aktuální stav aplikace Archivní Vademecum - Průvodce sbírkou matrik

K 1. září 2014 byly na našich webových stránkách zpřístupněny digitální kopie všech matrik, které jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích. V současné době pracujeme na opravách špatně naskenovaných či nekompletních svazků. Opravy všech chyb, které v současné chvíli evidujeme, budou provedeny do 31. prosince 2014.
V této souvislosti upozorňujeme badatele, že v souladu s § 34 odstavec 3 Zákona 499/2004 Sb. nebudou od 1. ledna 2015 originály matrik předkládány k nahlížení v badatelně Archivu.

Vítejte

Vítejte na stránkach Státního oblastního archivu v Litoměřicích

Naleznete zde základní informace o severočeských archivech, seznámíte se s naší činností ve vztahu k občanům, jiným správním úřadům i dalším institucím, najdete zde také informace o našich archivních fondech, službách a možnostech studia v badatelnách.

Státní oblastní archiv v Litoměřicích (SOA v Litoměřicicích) je správním úřadem přímo řízeným Ministerstvem vnitra České republiky. Jeho územní působnost je vymezena územím krajů Libereckého a Ústeckého.
Dějiny archivu

Výstava k dějinám sídla Státního oblastního archivu v Litoměřicích

Aktuality

Volné místo na pozici: INVESTIČNÍ REFERENT

ČR-Státní oblastní archiv v Litoměřicích
nabízí volné místo na pozici:
INVESTIČNÍ REFERENT EKONOMICKO-SPRÁVNÍHO ODDĚLENÍ
od 1.3.2015

Pracovní náplň:

26.11.2014
Upozornění badatelům: Badatelna uzavřena
technické důvody
SOkA Děčín
Aktuální stav aplikace Archivní Vademecum - Průvodce sbírkou matrik

K 1. září 2014 byly na našich webových stránkách zpřístupněny digitální kopie všech matrik, které jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích. V současné době pracujeme na opravách špatně naskenovaných či...

ČR–Státní oblástní archiv v Litoměřicích
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice

Datová schránka: 3gnaiva
E-mail: info@soalitomerice.cz
Tel.: +420 477 755 975
Fax.: +420 477 755 992

S připomínkami k obsahu stránek se obracejte na Luboše Holakovského.