Skip to main content
fondy a sbírky

Webová aplikace Archivní VadeMeCum

knihovny

Souhrnný online katalog

lexikon

Česko-německý a německo-český

Matrika obcí Kámen 1831

Digitalizované záznamy matrik

Aktuální stav aplikace Archivní Vademecum - Průvodce sbírkou matrik

K 1. září 2014 byly na našich webových stránkách zpřístupněny digitální kopie všech matrik, které jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích.
V této souvislosti upozorňujeme badatele, že v souladu s § 34 odstavce 3 Zákona 499/2004 Sb. se od 1. ledna 2015 originály matrik nepředkládají k nahlížení v badatelně Archivu.

Vítejte

Vítejte na stránkach Státního oblastního archivu v Litoměřicích

Naleznete zde základní informace o severočeských archivech, seznámíte se s naší činností ve vztahu k občanům, jiným správním úřadům i dalším institucím, najdete zde také informace o našich archivních fondech, službách a možnostech studia v badatelnách.

Státní oblastní archiv v Litoměřicích (SOA v Litoměřicicích) je správním úřadem přímo řízeným Ministerstvem vnitra České republiky. Jeho územní působnost je vymezena územím krajů Libereckého a Ústeckého.
Dějiny archivu

Výstava k dějinám sídla Státního oblastního archivu v Litoměřicích

Aktuality

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na obsazení služebního místa: ředitel Státního oblastního archivu v Litoměřicích

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Náměstek ministra vnitra pro státní službu vyhlašuje dne 24. srpna 2015 výběrové řízení na obsazení služebního místa vedoucí služebního úřadu - ředitel Státního oblastního archivu v Litoměřicích....

10.08.2015 - 31.08.2015
Upozornění badatelům

V době od 10. 8. do 31. 8. 2015 bude badatelna SOkA Chomutov se sídlem v Kadani otevřena až od 13.00.


SOkA Chomutov/Kadaň
01.07.2015 - 31.08.2015
Upozornění badatelům

Státní okresní archiv Semily
Po dobu školních prázdnin je studovna SOkA Semily otevřena v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, výstavy mimo tyto dny ještě v úterý a čtvrtek od 8 do 16 hodin, v pátek do 15 hodin.


SOkA Semily
Výstava Marija Nekolová - Obrazy, kresby, grafika

Výstava k 85. narozeninám umělkyně potrvá do konce srpna 2015.


SOkA Semily
Památník národního písemnictví vyhlašuje výběrové řízení na pozici správce depozitáře do oddělení Literárního archivu

Památník národního písemnictví vyhlašuje výběrové řízení na pozici správce depozitáře do oddělení Literárního archivu
(1,0 úvazku, platová tarifní třída 9, dle zákona č. 262/2006 Sb. a nař. vlády 564/2006 )

Místo výkonu práce:...

Fotografie z Muzejní noci a mezinárodního dne archivů 2015

naleznete zde

Omezení přístupu k fondům SOkA Chomutov se sídlem v Kadani

V důsledku stavebních prací nebudou od 1. června až do odvolání přístupné všechny fondy. Badatelům se doporučuje, aby si před návštěvou archivu ověřili, zda jim budou moci být požadované archiválie předloženy.


SOkA Chomutov/Kadaň
Upozornění badatelům: Genealogické rešerše

Upozorňujeme badatele, že archiv od 1. 1. 2015 nevyhotovuje genealogické rešerše pro soukromé účely. Badatelům doporučujeme obrátit se na genealogické společnosti poskytující tyto služby.

Vydání knihy „Budování nové epochy. Kolektivizace zemědělství ve vsi Horská Kamenice“

Na sklonku roku 2014 vydal Státní oblastní archiv v Litoměřicích ve spolupráci s nakladatelstvím Scriptorium knihu jabloneckého archiváře Mgr. Jakuba Feigeho s názvem „Budování nové epochy. Kolektivizace zemědělství ve vsi Horská Kamenice“ jako...

ČR–Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice

Datová schránka: 3gnaiva
E-mail: info@soalitomerice.cz
Tel.: +420 477 755 975
Fax.: +420 477 755 992

S připomínkami k obsahu stránek se obracejte na Vlastimila Rošlapila.