Skip to main content
fondy a sbírky

Webová aplikace Archivní VadeMeCum

knihovny

Souhrnný online katalog

lexikon

Česko-německý a německo-český

Digitalizované záznamy matrik

18.2.2016 bude ukončen provoz aplikace Archivní VadeMeCum - Průvodce sbírkou matrik a staré verze aplikace Archivní VadeMeCum

Vážení uživatelé, v rámci projektu „Zefektivnění zpřístupňování archiválií“ byla 1. září 2015 spuštěna nová verze aplikace Archivní VadeMeCum, jejíž součástí se stala i digitalizovaná podoba fondu „Sbírka matrik Severočeského kraje” (dále jen Matriky).

Vítejte

Vítejte na stránkach Státního oblastního archivu v Litoměřicích

Naleznete zde základní informace o severočeských archivech, seznámíte se s naší činností ve vztahu k občanům, jiným správním úřadům i dalším institucím, najdete zde také informace o našich archivních fondech, službách a možnostech studia v badatelnách.

Státní oblastní archiv v Litoměřicích (SOA v Litoměřicicích) je správním úřadem přímo řízeným Ministerstvem vnitra České republiky. Jeho územní působnost je vymezena územím krajů Libereckého a Ústeckého.
Dějiny archivu

Výstava k dějinám sídla Státního oblastního archivu v Litoměřicích

Aktuality

Povídání o erbech majitelů teplického panství

Srdečně zveme na přednášku, která se uskuteční ve čtvrtek 25. února 2016 v 16 hodin v badatelně teplického archivu pod vedením Zbyňka Brůži.
SOkA Teplice


SOkA Teplice
Pozvánka
Svoje dotazy ohledně návštěvy archivu a objednání archiválií zasílejte v době od 28. 1. – 26. 2. 2016 na sokakadan@soalitomerice.cz
SOkA Chomutov/Kadaň
18.2.2016 bude ukončen provoz aplikace Archivní VadeMeCum - Průvodce sbírkou matrik a staré verze aplikace Archivní VadeMeCum

Vážení uživatelé, v rámci projektu „Zefektivnění zpřístupňování archiválií“ byla 1. září 2015 spuštěna nová verze aplikace Archivní VadeMeCum, jejíž součástí se stala i digitalizovaná podoba fondu „...

Výstavy

Mojmír Stuchlík - otec a syn.
Výstava představí otce Mojmíra jako úspěšného olympionika a oblíbeného polistopadového komunálního politika, syna Mojmíra jako tvůrce pozoruhodných fotoobrazů. Vernisáž v pátek 11. prosince v...
SOkA Semily

obrázek
Nové číslo sborníku Porta Bohemica

Státní oblastní archiv v Litoměřicích vydal sedmé číslo sborníku Porta Bohemica. Bližší informace naleznete zde

obrázek
Upozornění badatelům: Genealogické rešerše

Upozorňujeme badatele, že archiv od 1. 1. 2015 nevyhotovuje genealogické rešerše pro soukromé účely. Badatelům doporučujeme obrátit se na genealogické společnosti poskytující tyto služby.

ČR–Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice

Datová schránka: 3gnaiva
E-mail: info@soalitomerice.cz
Tel.: +420 477 755 975
Fax.: +420 477 755 992

S připomínkami k obsahu stránek se obracejte na Vlastimila Rošlapila.