Skip to main content
fondy a sbírky

Webová aplikace Archivní VadeMeCum

knihovny

Souhrnný online katalog

lexikon

Česko-německý a německo-český

Matrika obcí Kámen 1831

Digitalizované záznamy matrik

Aktuální stav aplikace Archivní Vademecum - Průvodce sbírkou matrik

K 1. září 2014 byly na našich webových stránkách zpřístupněny digitální kopie všech matrik, které jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích.
V této souvislosti upozorňujeme badatele, že v souladu s § 34 odstavce 3 Zákona 499/2004 Sb. se od 1. ledna 2015 originály matrik nepředkládají k nahlížení v badatelně Archivu.

Vítejte

Vítejte na stránkach Státního oblastního archivu v Litoměřicích

Naleznete zde základní informace o severočeských archivech, seznámíte se s naší činností ve vztahu k občanům, jiným správním úřadům i dalším institucím, najdete zde také informace o našich archivních fondech, službách a možnostech studia v badatelnách.

Státní oblastní archiv v Litoměřicích (SOA v Litoměřicicích) je správním úřadem přímo řízeným Ministerstvem vnitra České republiky. Jeho územní působnost je vymezena územím krajů Libereckého a Ústeckého.
Dějiny archivu

Výstava k dějinám sídla Státního oblastního archivu v Litoměřicích

Aktuality

Mezinárodní den archivů 2015

Po rozklikntí naleznete pozvánky na Mezinárodní den archivů v jednotlivých archivech.

Volné pracovní místo na pozici: ARCHIVÁŘ

ČR-Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Nabízí volné místo na pozici:
ARCHIVÁŘ

na dobu určitou od 1.6.2015, nebo dle dohody

Místo výkonu práce: SOA v Litoměřicích, Kamýcká ulice - Oddělní správy fondů a sbírek

...
Oddělení správy fondů a sbírek

18.05.2015 - 29.05.2015
Upozornění badatelům
technické důvody

V uvedeném období bude badatelna otevřena až od 12:30.


SOkA Chomutov/Kadaň
Upozornění badatelům: Genealogické rešerše

Upozorňujeme badatele, že archiv od 1. 1. 2015 nevyhotovuje genealogické rešerše pro soukromé účely. Badatelům doporučujeme obrátit se na genealogické společnosti poskytující tyto služby.

Vydání knihy „Budování nové epochy. Kolektivizace zemědělství ve vsi Horská Kamenice“

Na sklonku roku 2014 vydal Státní oblastní archiv v Litoměřicích ve spolupráci s nakladatelstvím Scriptorium knihu jabloneckého archiváře Mgr. Jakuba Feigeho s názvem „Budování nové epochy. Kolektivizace zemědělství ve vsi Horská Kamenice“ jako...

ČR–Státní oblástní archiv v Litoměřicích
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice

Datová schránka: 3gnaiva
E-mail: info@soalitomerice.cz
Tel.: +420 477 755 975
Fax.: +420 477 755 992

S připomínkami k obsahu stránek se obracejte na Luboše Holakovského.