Skip to main content
fondy a sbírky

Webová aplikace Archivní VadeMeCum

knihovny

Souhrnný online katalog

lexikon

Česko-německý a německo-český

Více informací v příspěvku.

Provoz aplikace Archivní VadeMeCum - Průvodce sbírkou matrik a staré verze aplikace Archivní VadeMeCum byl ukončen.

Vážení uživatelé, v rámci projektu „Zefektivnění zpřístupňování archiválií“ byla 1. září 2015 spuštěna nová verze aplikace Archivní VadeMeCum, jejíž součástí se stala i digitalizovaná podoba fondu „Sbírka matrik Severočeského kraje” (dále jen Matriky).

Archivní VadeMeCum naleznete ZDE

Vítejte

Vítejte na stránkach Státního oblastního archivu v Litoměřicích

Naleznete zde základní informace o severočeských archivech, seznámíte se s naší činností ve vztahu k občanům, jiným správním úřadům i dalším institucím, najdete zde také informace o našich archivních fondech, službách a možnostech studia v badatelnách.

Státní oblastní archiv v Litoměřicích (SOA v Litoměřicicích) je správním úřadem přímo řízeným Ministerstvem vnitra České republiky. Jeho územní působnost je vymezena územím krajů Libereckého a Ústeckého.
Dějiny archivu

Výstava k dějinám sídla Státního oblastního archivu v Litoměřicích

Aktuality

Povídání o erbech majitelů oseckého a bílinského panství

Srdečně zveme na přednášku, která se uskuteční ve čtvrtek 28. dubna 2016 v
16 hodin v badatelně teplického archivu pod vedením Zbyňka Brůži.


SOkA Teplice
pozvanka
Degradační procesy na historických fotografiích z fondu rodinného archivu Dreher-Wünschek

Degradační procesy na historických fotografiích z fondu rodinného archivu Dreher-Wünschek

V úterý 22. března 2016 byla ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích zahájena výstava věnující se degradaci obrazu na...
Oddělení správy fondů a sbírek

obrázek
MÍSTA. Obrazy Lukáše Havrdy.

MÍSTA. Obrazy Lukáše Havrdy. Semilský rodák, malíř a výtvarník České televize představuje průřez svou aktuální tvorbou, v níž se zaměřuje na architekturu a charakteristické objekty nejen z oblasti Pojizeří. Potrvá od 4. března do 15. dubna 2016...
SOkA Semily

obrázek
Upozornění badatelům: Genealogické rešerše

Upozorňujeme badatele, že archiv od 1. 1. 2015 nevyhotovuje genealogické rešerše pro soukromé účely. Badatelům doporučujeme obrátit se na genealogické společnosti poskytující tyto služby.

ČR–Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice

Datová schránka: 3gnaiva
E-mail: info@soalitomerice.cz
Tel.: +420 477 755 975
Fax.: +420 477 755 992

S připomínkami k obsahu stránek se obracejte na Vlastimila Rošlapila.