Uzavírka ulice Dlouhá Jízda

V době od 5. února do listopadu 2024 bude z důvodu rekonstrukce uzavřena
hlavní přístupová cesta na děčínský zámek (Dlouhá jízda), kde sídlí i
Státní okresní archiv Děčín. Obchozí trasy jsou vyznačeny na připojeném
plánku, žádná z nich však není bezbariérová. Osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace bude archivní materiál po předchozí
domluvě připraven v badatelně pracoviště archivu Ve Zbrojnické ul.
Děkujeme za pochopení.