Výstavy online

SOA v Litoměřicích - Krajská
SOA v Litoměřicích - Krajská

Výstava k dějinám sídla Státního oblastního archivu v Litoměřicích

Výstavy mívají krátký život, rádi bychom proto jedné z nich umožnili prostřednictvím internetových stránek žít pomyslný druhý život. Výstava „Proměny vnější a vnitřní“ byla od dubna do prosince 2006 instalovaná v prostorách Státního oblastního archivu v Litoměřicích a nyní se můžete i vy stát virtuálně jejími návštěvníky.

Pomocí široké škály obrazových dokumentů (fotografie, pohlednice, plány, kresby, malby…), vybraných ze sbírek SOA v Litoměřicích, Státního okresního archivu Litoměřice se sídlem v Lovosicích a Regionálního muzea v Litoměřicích, jsme se pokusili zachytit nejvýraznější proměny místa, které je od konce roku 1948 sídlem oblastního archivu.

Výstava je koncipována do dvou základních částí. První z nich sleduje proměny vnější – externí. Dobové plány a litografická zobrazení budov v místech dnešního archivu doplňují mladší fotografie, které vám umožní porovnat stejná místa s odstupem 100 let. V druhé části věnované proměnám vnitřním můžete sledovat skrze plány, kresby a fotografie realizované i nerealizované využití interiérů v průběhu staletí.

Autorkou scénáře výstavy je Hana Legnerová. Dík za pomoc při přípravě výstavy patří Mgr. Oldřichu Doskočilovi a PhDr. Oldřichu Kotyzovi z Regionálního muzea v Litoměřicích a PhDr. Iloně Kotyzové ze Státního okresního archivu Litoměřice, se sídlem v Lovosicích.

Uživatelé mohou vystavené reprodukce archiválií užívat jen ke své osobní potřebě, v případě zájmu o jejich publikování jsou povinni vypořádat případná autorská práva a práva související.

Proměny vnější

Proměny vnitřní