FONTES NISSAE – Prameny Nisy XII/2011. Regionální historický sborník

Vydavatel: Technická univerzita v Liberci

Místo vydání: Liberec

Rok vydání: 2011

Počet stran: 438

ISBN: 978-80-7372-827-4

Cena: 150 Kč

 

Základní info:

Na vydávání regionálního historického sborníku Fontes Nissae – Prameny Nisy se od roku 2000 spolupodílejí Státní okresní archivy v Liberci a Jablonci nad Nisou, TU v Liberci a Krajská vědecká knihovna v Liberci.
Hlavním nositelem vydavatelských práv tohoto sborníku je Technická univerzita Liberec (Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra historie).
Sborník vychází v rámci 20. výročí existence katedry historie na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.

 

Obsah:

Sídelní vývoj Liberecka, jeho církevní správa a počátky Liberce v předhusitském období Jiří Bock
Gymnázium ve Zhořelci a Čechy (1565 – 1620) Martin Holý
Tři příběhy obecní samosprávy na česko-německém národnostním rozhraní Šumburk nad Desnou – Tanvald – Velké Hamry (1850 – 1945) Jakub Feige
Mezi tradicí a modernitou – tvorba ateliéru Lossow & Kühne Jaroslav Zeman
Pomsta, nebo spravedlnost? Trestní nalézací komise v českých zemích Pavel Kmoch – Kateřina Lozoviuková
Paměť Liberecka IV. – Příběh Otakara Raulíma Kateřina Lozoviuková – Vlasta Vaníčková
ONV Liberec v letech 1960 – 1990 – správní vývoj okresu Liberec, část I. (1960 – 1968) Robert Filip
Osobní fondy ve Státním okresním archivu Liberec Hana Chocholoušková
Rodinné, rodové a firemí fondy uložené ve Státním okresním archivu Jablonec nad Nisou Jan Kašpar
Krypta kostela Nalezení sv. Kříže v Liberci a její otevření v říjnu 2010 Jiří Bartoš Struc