Home » Státní okresní archivy » SOkA Liberec » Státní okresní archiv Liberec

Státní okresní archiv Liberec

SOkA LiberecVilová 339/24
460 10 Liberec

Email: sokaliberec@soalitomerice.cz
Tel.: +420 488 577 812
Fax: +420 488 577 813
Datová schránka: 3gnaiva

Provoz badatelny:
pondělí 8:00 – 17:00
středa 8:00 – 17:00

Studium v badatelně ve Vilové ulici je možné pouze v úředních dnech po předchozím objednání.

Dotazy na archivní materiál a jeho objednání prosíme na e-mail badatelnalbc@soalitomerice.cz.

S ohledem na umístění části archiválií mimo hlavní budovu doporučujeme objednávat si studijní materiál 1 až 2 týdny před plánovaným termínem studia.

Projektová dokumentace Stavoprojektu Liberec bude žadatelům předložena k nahlédnutí pouze po předchozí dohodě (telefonicky, písemně, osobně), a to v termínech určených s ohledem na provozní podmínky archivu.

Kontakty

ředitel SOkA, odborný rada

SOkA Liberec

archivář (správce depozitáře)

SOkA Liberec

archivářka (knihovna), vrchní referent

SOkA Liberec

archivářka, odborný rada

SOkA Liberec

archivář (badatelna), rada

SOkA Liberec