Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník. Sv. 12

Vydavatel: Státní okresní archiv Semily ve spolupráci s Okresním úřadem v Semilech, SOkA v Jablonci n. N., Krkonošským muzeem v Jilemnici, Spolkem přátel Okresního muzea Českého ráje v Turnově, s podporou MaPG v Semilech, Městského muzea v Lomnici n. P., Městského muzea v Nové Pace a Vlastivědného muzea ve Vysokém n. J.

Místo vydání: Semily

Rok vydání: 1999

Počet stran: 259

ISBN: 80-86254-01-1

ISSN: 1211-975X

Cena: Zdarma

 

Základní info:

K dostání v SOkA Semily

 

Obsah:

Články a studie
Jiří Úlovec – Tomáš Tomíček / Hrad Levín
Jana Nová / Josef Kramář a Vysocko v polovině 19. století
Jan Kašpar / Ve vichru správních reforem. Emancipační úsilí Železného Brodu v letech 1850-1950
Gustav Novotný / Vrchní lesní rada Leopold Anger a velkostatek Hrubá Skála
František Jirásko / Josef a Eduard Petrákové. Dvojportrét krkonošských učitelů
Růžena Váňová / O jednom významném školském experimentu. Pokusná reformní škola v Benešově u Semil
Materiály
Jan Bukovský / Kartouz ve Valdicích a kartuziánská architektura
Jan Prostředník / Archeologické výzkumy Okresního muzea Českého ráje v letech 1997 a 1998
Drobnosti
Robert R. Novotný / První zmínka o Jablonci nad Jizerou, aneb všechno je jinak?
Pavel Zahradník / Poustevna v Semilech na Koštofranku a poustevník Ivan Polívka – vizitátor kongregace bratří ivanitů
Karel Sklenář / Archeolog J. V. Hellich na Libáňsku v roce 1844
Tomáš Řídkošil / Přírodní a geologické zajímavosti Zlatonosného pobřeží. Z expedic Okresního muzea Českého ráje v Turnově
Kronika
Bohdan Zilynskyj / Karol Bílek šedesátníkem
Tomáš Řídkošil / Konference Stříbro v historii, umění a technice v Turnově
Zprávy o činnosti archivů a muzeí
Literatura