Oddělení využívání a ochrany NAD

Oddělení využívání a ochrany NAD sídlí na dvou pracovištích:

  • Litoměřice – Krajská: Pracoviště předkládá archiválie vzniklé z činnosti orgánů a úřadů státní správy, samosprávy, společenských organizací a církevních institucí krajské a oblastní působnosti. Archiválie politické správy zde uložené zahrnují pouze období 1938-1945.
  • Litoměřice – Kamýcká: Pracoviště předkládá fondy rodinných archivů šlechtických rodů, zemědělsko-lesnických archivů – archivy šlechtických velkostatků, jejich ústředních správ, archivy zrušených státních statků, zemědělských správních úřadů a výzkumných ústavů.. Dále jsou zde deponovány archivy politické správy krajské a oblastní (kromě let 1938-1945).

Informace o provozu badatelny, objednávky archivního materiálu, rezervace míst – paní Jana Vanišová, tel. +420 737 796 002, badatelna@soalitomerice.cz. Návštěvníkům badatelny doporučujeme rezervovat si místa 3 až 4 týdny předem.