Fontes Nissae – Prameny Nisy, č. VII

Rok vydání: 2006

Cena: 150 Kč

 

Základní info:

Státní okresní archivy v Liberci a Jablonci nad Nisou, Krajská vědecká knihovna v Liberci se od roku 2000 spolupodílejí na vydávání regionálního historického sborníku Fontes Nissae – Prameny Nisy. Hlavním nositelem vydavatelských práv tohoto sborníku je Technická univerzita Liberec (Katedra historie).

 

Obsah:

Daniela Plíšková / Hrobka Gallasů v Hejnicích (I. díl, 35 s.)
Tomáš Okurka / Obchodní a živnostenská komora v Liberci a Všeobecná zemská výstava 1891 (21 s.)
Milan Svoboda / Zapomenuté knihy Rudolfa Wolkana. Črta bio-bibliografická (20 s.)
Petra Hejralová / Muzejní spolek v Železném Brodě 1934–1957 (16 s.)
Detlef Brandes / Liberec v krizovém roce 1938 (17 s.)
Kateřina Kočová-Lozoviuková / Mimořádný lidový soud v Liberci a pobočné koncentrační tábory KT Groß-Rosen (22 s.)
I. Bernátek / Předběžná zpráva o zpracování Wolkanova fondu (8 s.)
M. Babík / Liberecká přednáška Richarda N. Coudenhove-Kalergiho a její vliv na koncepci Panevropy (6 s.)
J. Heinzl / Centralizační a internační klášter Hejnice 1950–1955. Čtyři rozhovory s oběťmi komunistické perzekuce (30 s.)
Zprávy
Medailony
Bibliografie