Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány ve formátech:

a) Portable Document Format/Archive (PDF/A, ISO 19005)
b) Portable Network Graphics (png, ISO/IEC 15948)
c) Tagged Image File Format (tif/tiff, revize 6 – nekomprimovaný)
d) JPEG File Interchange Format (jpeg/jfif, ISO/IEC 10918)
e) video programový nástroj pro komprimaci dat (kodek) Moving Picture Experts Group
Phase 1/Phase 2 (mpeg1/mpeg2, ISO/IEC 13818)
f) zvukový programový nástroj pro komprimaci dat (kodek) MPEG-1 Audio Layer
2/Audio Layer 3 (mp2/mp3)
g) Waveform audio format (WAV), modulace Pulse-code modulation (pcm)
h) Portable Document Format (pdf)
i) Extensible Markup Language Document1 (xml)
j) 602XML Filler dokument (fo/zfo)
k) Hypertext Markup Language Document (html/htm)
l) Open Document Text (odt)
m) Open Document Spreadsheet (ods)
n) Open Document Presentation (odp)
o) prostý text (txt)
p) Rich Text Format (rtf)
q) MS Word Document (doc/docx)
r) MS Excel Spreadsheet (xls/xlsx)
s) MS PowerPoint Presentation (ppt/pptx)
t) Graphics Interchange Format (gif)

Celková velikost zprávy posílané do podatelny nesmí přesáhnout 6 MB.

Celková velikost zprávy posílané do datové schránky nesmí přesáhnout 20 MB.