Odkazy

Národní archiv
http://www.nacr.cz/
Odbor archivní správy Ministerstva vnitra ČR
http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-archivni-spravy-a-spisove-sluzby.aspx
Portál KALIKO
http://kaliko.multidata.cz
Portál veřejné správy České republiky
http://portal.gov.cz/wps/portal/
Reichenberger Zeitung
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowVolume.do?id=6042&it=
Sbírka zákonů
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/
Stejnopisy zákonů a mezinárodních smluv od roku 1945 do současnosti
Staré mapy
http://oldmaps.geolab.cz/?z_height=3000&z_width=3000&z_newwin=1&&lang=cs
Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska. Laboratoř geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.
Územně identifikační registr České republiky
http://www.isu.cz/uir/scripts/index.asp
Veduty v českých a slovenských archivech vzniklé do r. 1850

http://veduty.bach.cz/veduty/