Porta Bohemica. Sborník historických prací, č. 5

Obal publikace Porta Bohemica číslo 5
Obal publikace Porta Bohemica číslo 5

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Místo vydání: Litoměřice

Rok vydání: 2009

Počet stran: 209

ISBN: 978-80-86971-88-9

Cena: Zdarma

 

Základní info:

Sborníky je možné získat ve Státních okresních archivech a na pracovištích Státního oblastního archivu v Litoměřicích nebo objednat na adrese Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice nebo na info@soalitomerice.cz.

 

Obsah:

Články, studie a historické eseje
Karel Sklenář / Hrádek u Velkých Žernosek v počátcích české archeologie
Oldřich Kotyza – Petr Kopička / Zakladatelské dílo pražského biskupa Jana IV. z Dražic v Roudnici nad Labem(1333–1340) v pamětních záznamech očitých svědků a otázka jejich interpretace
Martin Vostřel / Kotěrova kolonie v Lounech – fenomén moderní architektury
Jan Mareš / Císař Zikmund, lounské povětří a pohusitské restituce
Bohumír Roedl – Oldřich Kotyza / Rejstřík k neznámé kronice v kontextu lounského raně novověkého dějepisectví
Eduard Mikušek / Heinrich Wuttke a revoluce 1848-49 v Čechách
Hana Pátková / Tzv. kniha ružencového bratrstva v Kadani jako pramen pro dějiny zbožnosti na sklonku středověku
Martin Myšička / Katalog pečetí žateckých cechů
Recenze
Zprávy