REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE AETATIS VENCESLAI IV. (1378 dec.-1419 aug.16.) TOMUS VI Fontes archivi publici Litomericensis

Autor: KOPIČKOVÁ, Božena

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích a Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury

Místo vydání: Litoměřice - Praha

Rok vydání: 2013

Počet stran: 112

ISBN: 978-80-904381-1-8 (SOA v Litoměřicích) 978-80-87271-69-8 (Scriptorium)

Cena: 227 Kč

 

Základní info:

Šestý svazek edice listin doby Václava IV. zpřístupňuje formou regest listiny z archivních fondů uložených ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích (depozitáře Litoměřice Krajská, Litoměřice Kamýcká a Pobočka Děčín). Regesta je možné získat ve Státních okresních archivech a na pracovištích Státního oblastního archivu v Litoměřicích nebo objednat na adrese Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice nebo na info@soalitomerice.cz.