Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník. Sv. 14

Vydavatel: SOkA Semily ve spolupráci s OkÚ Semily a Pekařovou společností Českého ráje v Turnově

Místo vydání: Semily

Rok vydání: 2001

Počet stran: 326

ISBN: 80-86254-05-4

ISSN: 1211-975X

Cena: Zdarma

 

Základní info:

K dostání v SOkA Semily

 

Obsah:

Články a studie
Jan Prostředník – Petr Šída / Přechod přes západní Krkonoše v pravěku a středověku – I. část
Jiří Úlovec – Zdeněk Fišera / Hrad Nístějka
Robert R. Novotný / Uvedení františkánů do Turnova
Theodor Lokvenc / Budní hospodářství Labské louky
Daniela Vondráčková / Josef Jíra, organizátor osvětového a kulturního života na Novopacku
Pavel Jakubec / Příspěvek k historii Židů v Semilech
Konference Antonín Dvořák
Jarmila Gabrielová / Antonín Dvořák – osobnost, tvorba, význam pro dnešek
Milan Pospíšil / Vliv pěveckého obsazení na koncepci první verze Dvořákova Dimitrije
Ludmila Šmídová / Antonín Dvořák: Klavírní koncert op. 33, B 63, 1. věta – analýza
Markéta Štědroňská / Taneční stylizace v klavírních skladbách Antonína Dvořáka
Eva Mikanová / Dvořákova hudba v Pojizeří v repertoáru místních a pražských umělců
Oldřiška Tomíčková / Hořické spolky a první Dvořákův pomník
Marek Cetwiński / »Halka« Stanisława Moniuszki i jej historyczne tło
Materiály
Michal L. Jakl / Mariánský sloup na náměstí Vysokého nad Jizerou ve vybraných souvislostech sochařské výzdoby vysocké krajiny – I. část
Jana Nová / Skvělý pozdrav z »říše bohabojnosti, dobrých mravů a pikelhauben«.Dopisy K. Kramáře rodičům z let 1879-1880
Osudy
PhDr. Natalie Adamová (Vladimír Mikule)
Hana Dvořáková, roz. Krsková
Radislav Janota
Karel Kopal (Jaromír Huml)
Stanislav Prokůpek
Rudolf Zuzánek (Jaroslav Zuzánek)
Kronika
Prof. RNDr. Karel Hujer – astronom a myslitel (Pavel Jakubec)
Zprávy o činnosti archivů a muzeí
Vietnam očima geologa a kamenáře (Tomáš Řídkošil)
Literatura