Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědný sborník. Sv. 23

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - SOkA Semily a Muzeum Českého ráje v Turnově

Místo vydání: Semily - Turnov

Rok vydání: 2010

Počet stran: 367

ISBN: 978-80-86254-21-0

ISSN: 1211-975X

Cena: 75 Kč

 

Základní info:

K dostání v SOkA Semily

 

Obsah:

Články a studie
Daniela Coganová / Působnost peckovského purkmistrovského úřadu a jeho kanceláře za kartuziánů v letech 1627-1782
Lucie Rychnová / Filip Spannbrucker – ke vztahu stavitele a stavebníka v době vrcholného baroka
Jan Boháček / Spor Turnova s vrchností na počátku 18. stolet. Cesta poddanského města k nesvobodě (2. část)
Petra Šternová / Moderní bydlení v Turnově
Materiály
Jakub Feige / Vartmberský urbář z roku 1608 (edice)
Drobnosti
Jan Prostředník / Nález pozdně gotické keramické plastiky v Turnově
Pavel Jakubec / Otazníky nad Veseckem, aneb od středověké osady k mrchovišti
Pavel Jakubec / Židovské rituální lázně v Turnově
Alžběta Kulíšková / Karel Hujer – astronom a humanista
Tomáš Řídkošil / První národní geoparky v Čechách
Kronika
Zprávy o činnosti archivů a muzeí
20 let Pekařovy společnosti. Slavnostní projev v kapli státního zámku Hrubý Rohozec (Karol Bílek)
První pětiletí Mariánské zahrady (Eva Bílková)
Stanislavu Hylmarovi k devadesátinám (Pavel Kracík)
Odešel lékař kamene. Za akad. sochařem Jiřím Novákem (Pavel Jakubec)
Za Jiřím Maternou a Oskarem Teimerem (Jiří Hylmar)
140. výročí narození Josefa Pekaře (Zdeněk Beneš)
Literatura