Povinně zveřejňované informace

Pořízení EPS v SOA v Litoměřicích

Bližší informace na profilu E-ZAK

Rekonstrukce výměníkové stanice v SOkA Most

Rekonstrukce výměníkové stanice v SOkA Most na profilu E-ZAK

Stavební opravy v SOA Děčín

23_Rozhodnuti_o_vyberu_nabidky Návrh Smlouvy o dílo Příloha č. 1 - Rozpis stavebních prací Výzva k podání nabídky_9

Evropské projekty

Projekt "Zefektivnění zveřejňování archiválií" Číslo projektu - CZ.1.06/1.1.00/17.09402 Integrovaný operační program Prioritní osa 1. - Modernizace veřejné správy Oblast intervence 1.1 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě. Výzva...

Aktuálně

Výstava online

SOA v Litoměřicích - Krajská

Výstavy online

Výstava - Počátky teroru. Nasazení německých policejních složek při okupaci československého pohraničí v roce 1938 Státní oblastní archiv v Litoměřicích plánoval vernisáž výstavy " Počátky teroru....