Kdo byl kdo v Říšské župě Sudety. Biografická příručka A-Z

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Místo vydání: Litoměřice

Rok vydání: 2008

ISBN: 978-80-254-3039-2

Cena: Zdarma

 

Základní info:

Elektronická publikace obsahuje celkem 59 707 biogramů osob, které působily ve státní a politické správě jako vyšší úředníci, zejména vedoucí nebo jejich zástupci v úřadu Říšského komisaře pro sudetoněmecká území, úřadu Říšského místodržitelství, úřadech vládních prezidentů a landrátů, zvláštní pověřenci těchto úřadů, dále pak primátoři a starostové měst a obcí, osoby působící v justici tedy v soudech a státních zastupitelstvích všech úrovní a všech složkách policejního a vězeňského aparátu a úředníci na úřadech práce. Dále zachycuje funkcionáře politických organizací, zejména NSDAP včetně jejich organizací a připojených svazů, a to od nejnižších složek po vrcholné župní orgány, velitele a členy štábů SS.

Publikace dále přináší tři studie týkající se personální politiky a fungování státní a poltické správy v župě. Příručku doplňují přehled pramenů, seznam zkratek, a obrazová příloha, která obsahuje reprodukce 43 dokumentů a dvě sady trojrozměrných předmětů.

Publikace je neprodejná. Lze si ji získat na pracovišti v Litoměřicích nebo objednat na info@soalitomerice.cz a struhova@soalitomerice.cz.