Úprava provozu badatelen od září 2020.

Úprava provozu badatelen Státního oblastního archivu v Litoměřicích od 1. 9. 2020

V souladu s platnými nařízeními jsou osoby navštěvující badatelny a prostory určené pro styk s veřejností všech pracovišť Státního oblastního archivu v Litoměřicích povinny:

  1. Vyplnit dotazník předložený při vstupu.
  2. Používat při vstupu do badatelny nebo prostoru určeného pro styk s veřejností ochranu dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky apod.).
  3. Umýt si před vstupem do badatelny ruce teplou vodou a mýdlem a používat dezinfekci na ruce, která je v těchto prostorech k dispozici.
  4. Dodržovat v badatelně bezpečné rozestupy a řídit se případnými dalšími pokyny obsluhy badatelny.

Objednávkový systém SOA v Litoměřicích funguje v obvyklém režimu, tzn. pouze elektronicky či telefonicky.

Cena: (English) Zdarma