Archivní fondy, sbírky a knihovna Státního okresního archivu Litoměřice se sídlem v Lovosicích

Archivní fondy a sbírky

Ústřední orgány a jejich odborná zařízení

 • Stabilní katastr, okres Litoměřice 1840-1940(1947), 18,00 bm
 • Národní pozemkový fond, pobočka Teplice, úřadovna Litoměřice 1945-1952, 27,00 bm
 • Český statistický úřad – okresní oddělení, Litoměřice 1945-1987, 41,20 bm

Politická správa

 • Sčítání lidu 1921, okres Litoměřice 1921, 22,50 bm

Okresní úřady

 • Libochovice 1855-1868, 0,30 bm
 • Litoměřice I. 1850-1938, 218,80 bm
 • Lovosice 1855-1868, 6,00 bm
 • Roudnice nad Labem 1855-1945(1952), 185,20 bm
 • Štětí 1855-1867, 0,50 bm
 • Úštěk 1855-1868, 8,40 bm

Policie, četnictvo, SNB

 • Státní policejní úřad Terezín 1938-1941, 1,90 bm

Politická správa po roce 1990

 • Okresní úřad Litoměřice II. 1990-2002, 16,30 bm

Finanční správa

 • Berní správa Litoměřice 1919-1949(1952), 109,00 bm
 • Berní správa Roudnice nad Labem (1850)1919-1949, 84,50 bm

Samospráva

Okresní zastupitelstva (výbory)

 • Libochovice 1865-1928(1937), 23,00 bm
 • Litoměřice 1898-1928(1936), 4,10 bm
 • Lovosice 1878-1928, 2,00 bm
 • Roudnice nad Labem 1865-1928, 20,60 bm
 • Štětí 1896-1928, 0,60 bm
 • Úštěk 1866-1928, 1,80 bm

Archivy měst

 • Bohušovice nad Ohří 1635-1945(1962), 19,00 bm
 • Budyně nad Ohří 1302-1945(1950), 41,80 bm
 • Hoštka 1406-1939, 4,20 bm
 • Libochovice 1507-1945(1951), 18,80 bm
 • Litoměřice 1300-1945(1950), 288,90 bm
 • Lovosice 1600-1945(1950), 9,80 bm
 • Roudnice nad Labem 1576-1945(1950), 72,90 bm
 • Štětí 1467-1945(1949), 40, 00 bm
 • Terezín 1780-1945(1948), 34,40 bm
 • Třebenice 1433-1945(1949), 31,70 bm
 • Úštěk (1480)1517- 1945, 18,00 bm

Cechy

 • Budyně nad Ohří 1557-1915, 1,30 bm
 • Hoštka 1697-1729, 0,10 bm
 • Libochovice 1517-1861, 0,35 bm
 • Litoměřice 1533-1884, 2,55 bm
 • Lovosice 1658-1861, 0,15 bm
 • Roudnice nad Labem 1569-1881, 2,10 bm
 • Štětí 1630-1890, 0,70 bm
 • Třebenice 1663-1904, 1,50 bm
 • Úštěk 1554-1863, 0,60 bm

Okresní národní výbory

 • Litoměřice 1945-1990(1995), 582,25 bm
 • Lovosice 1949-1960, 71,20 bm
 • Roudnice nad Labem 1945-1960, 102,60 bm

Městské národní výbory

 • Litoměřice 1945-1990, 19,50 bm
 • Lovosice 1945-1990(1991), 19,20 bm
 • Roudnice nad Labem 1945-1990, 10,50 bm

Německá správa a organizace 1938-1945

 • Landrat Litoměřice 1938-1945, 97,90 bm
 • Úřední soud Litoměřice 1938-1945, 22,70 bm
 • Úřední soud Lovosice 1938-1945, 7,65 bm
 • Úřední soud Úštěk 1938-1945, 9,80 bm
 • Úřední soud Štětí 1938-1945, 5,90 bm
 • Terezín Ghetto – samospráva, oddělení technické a stavební, Terezín, 1942-1945, 3,00 bm
 • NSDAP – okresní vedení, Litoměřice 1939-1945, 0,50 bm

Justiční správa
Okresní soudy

 • Litoměřice 1850-1967, 91,80 bm
 • Libochovice 1850-1949, 70,10 bm
 • Lovosice 1850-1960, 72,10 bm
 • Roudnice nad Labem 1850-1960, 138,40 bm
 • Štětí 1850-1938, 50,90 bm
 • Úštěk 1850-1938, 105,30 bm

Advokátní kanceláře

 • Advokátní kancelář Margulies Emil, Dr., Litoměřice 1895-1938, 2,80 bm

Školy a školství

 • České státní reálné gymnázium Litoměřice, Terezín 1919-1940, 4,10 bm
 • Gymnázium (německé) Litoměřice 1650-1938, 8,60 bm
 • Reálka (německá), Litoměřice 1863-1938, 6,10 bm
 • Státní reálné gymnázium Roudnice nad Labem 1877-1953, 8,20 bm
 • Zemská vyšší škola hospodářská Roudnice nad Labem 1864-1964, 4,70 bm

Osobní fondy

 • Antonín Janda 1866-1932(1943), 0,20 bm
 • Karel Křenek (1664)1866-1939, 0,80 bm
 • Johann Maresch (1772)1830-1879, 2,00 bm
 • Václav Pařík 1851-1902(1967), 0,70 bm
 • Karel Rozum 1910-1933, 0,20 bm
 • Ervín Špindler 1866-1918, 0,20 bm
 • August Švagrovský 1861-1931, 0,25 bm
 • Václav Jindřich Veit 1829-1864(1904), 0,60 bm

Podniky

 • Knihtiskárna Dr. Karl Pickert, s.r.o., Litoměřice (1854)1919-1939, 1,30 bm

Politické a odborové organizace

 • KSČ – okresní výbor, Litoměřice 1946-1989, 31,30 bm
 • KSČ – okresní výbor, Lovosice 1948-1960, 2,90 bm
 • KSČ – okresní výbor, Roudnice nad Labem 1945-1960, 2,30 bm
 • ROH – okresní odborová rada, Litoměřice 1948-1987, 3,30 bm
 • Akční výbor Národní fronty – okresní výbor, místní organizace, okres Litoměřice 1948-1954, 4,90 bm
 • Akční výbor Národní fronty – okresní výbor, místní organizace, okres Lovosice 1948-1954, 3,90 bm
 • Akční výbor Národní fronty – okresní výbor, místní organizace, okres Roudnice nad Labem 1948-1955, 3,10 bm

Církevní instituce

 • Farní úřad Libochovice (1613)1657-1982, 3,70 bm
 • Farní úřad Třebenice 1613-1951, 3,60 bm
 • Vikariátní úřad Úštěk 1786-1935, 2,15 bm

Knihovna

Specializovaná prezenční knihovna; knihovní fond zahrnuje literaturu dokumentující především historické, kulturní a jiné činnosti v regionu, dále literaturu z oboru historie, archivnictví a pomocných věd historických. Počet svazků cca 13 000.