Sepsání – užívání – uchovávání. Panovnické listiny v životě českých královských měst ve středověku (Edice a studie Státního oblastního archivu v Litoměřicích, svazek 4)

Publikace se zabývá panovnickými listinami vydanými pro česká královská města v období od 13. století do roku 1526 a jejich dalšími osudy v městských kancelářích. Autor obsáhl vývoj problematiky v šíři celého českého království a na úrovni případových studií detailně pojednal situaci a vývoj v královských městech českého severozápadu (Louny, Žatec, Kadaň, Litoměřice, Most, Ústí nad Labem). Nová kniha je tak nejen významným příspěvkem ke středověké diplomatice, ale též erudovanou sondou do regionálních dějin severozápadních Čech před rokem 1526.

Autor: Tomáš Velička

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích a Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury

Místo vydání: Litoměřice - Praha

Rok vydání: 2018

Počet stran: 224

ISBN: ISBN: 978-80-904381-9-4 a 978-80-88013-70-9

Cena: 330,- Kč

 

Základní info:

Státní oblastní archiv v Litoměřicích vydal v listopadu 2018 ve spolupráci s nakladatelstvím Scriptorium knihu Tomáše Veličky Sepsání – užívání – uchovávání. Panovnické listiny v životě českých královských měst ve středověku jako čtvrtý svazek ediční řady Edice a studie SOA v Litoměřicích.