Veřejné zakázky

  Profil zadavatele

  https://nen.nipez.cz/profil/SOALTM

  Neaktivní profily a tržiště

  Hlavní profil E-ZAK

  https://www.gemin.cz/profil/statni-oblastni-archiv-v-litomericich

  https://etrziste.vortalgov.cz/profil/515550
  (odkaz je momentálně mimo provoz, viz. https://etrziste.vortalgov.cz/)

  https://www.tendermarket.cz/Z00000394.profil

  www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/554de938-d077-4fc2-9753-0601af79d18f/…

  Seznam veřejných zakázek od 31. 10. 2019 (dle pokynu KNMV č. 5/2019)

  Poskytování internetových služeb 2020-2022

  https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-58574374/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-58574374/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-950666257-58574373/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-950666257-58574373

  Novostavba budovy SOkA Louny

  https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-58574374/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-58574374/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-633013598-58574373/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-633013598-58574373

  Rekonstrukce střechy SOA Děčín

  https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-58574374/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-58574374/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-630338381-58574373/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-630338381-58574373

  Opravy zasedací místnosti Krajská

  https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-58574374/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-58574374/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-655170511-58574373/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-655170511-58574373

  Služby v oblasti výpočetní techniky 2019 až 2022

  https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-58574374/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-58574374/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-604709213-58574373/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-604709213-58574373

  Hlasové a datové služby SOA Litoměřice

  https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-58574374/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-58574374/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-432964820-58574373/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-432964820-58574373

  Technický dozor stavebníka – Novostavba budovy SOkA Louny

  https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-58574374/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-58574374/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-774051495-58574373/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-774051495-58574373

  Autorský dozor – Novostavba budovy SOkA Louny

  https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-58574374/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-58574374/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-801503189-58574373/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-801503189-58574373