SOkA Děčín

Uzavírka ulice Dlouhá Jízda

V době od 5. února do listopadu 2024 bude z důvodu rekonstrukce uzavřena hlavní přístupová cesta na děčínský zámek (Dlouhá jízda), kde sídlí i Státní okresní...

Archivní fondy, sbírky a knihovna Státního okresního archivu Děčín

Archivní fondy a sbírky (skupiny - název, časový rozsah, fyzický rozsah) Okresní úřady: Děčín (1850 – 1938), 133,30 bm; Expositura Česká Kamenice (1913 – 1928),...

Historie Státního okresního archivu Děčín

Po druhé světové válce byl děčínský městský archiv převezen z poškozené radnice do muzejního skladu a tam složen na hromady. 10. srpna 1949 se...

Činnost státního okresního archivu

Státní okresní archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení vykonává v rámci vymezené územní působnosti státní správu, provádí odbornou činnost a...

Státní okresní archiv Děčín

Dlouhá jízda - zámek 1253 405 02 Děčín I Email: sokadecin@soalitomerice.cz Tel.: +420 737 795 906  +420 770 177 955 Datová schránka: 3gnaiva Provoz badatelny: pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00...

Aktuality SOkA Děčín

Aktuálně