Z Českého ráje a Podkrkonoší: vlastivědná ročenka. svazek 29

Autor: NAVRÁTIL, Ivo (red.)

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Státní okresní archiv Semily, Státní oblastní archiv v Zámrsku – Státní okresní archiv Jičín a Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Místo vydání: Semily – Jičín

Rok vydání: 2016

ISBN: 978-80-86254-34-0

ISSN: 1211-975X

Cena: neprodejné

 

Obsah:

Články a studie Stanislav Kasík / O historickém znaku města Turnova. II. část Přemysl Špráchal – Miloš Gerstner / Mlýny a další vodní díla na potoce Cedronu a na Benecku Pavel Kracík / Poustevník v Libosadě. Lokální fenomén pohledem historie a prozaické folkloristiky Jiří Hnilica / Výprava britských žurnalistů do Českého ráje a přípitek na srdečnou dohodu. Aféra, která v roce 1908 „otřásla“ francouzským konzulátem v Praze Hana Kábová / Josef Vítězslav Šimák a Sobotecko Jaroslav Hrdlička / František Michálek Bartoš a Josef Pekař. Stýkání i potýkání dvou historiků Edice a materiály Jan Prostředník / Výsledky archeologického výzkumu v Rovensku pod Troskami v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu v letech 2014 a 2015 Robert R. Novotný / Běžné cestování a přeprava nákladů v 17. a 18. století řečí archivních pramenů Drobnosti Miroslav Cogan / Neznámé Prouskovy návrhy turnovských vitrají Kronika Dvě kulatá jubilea PhDr. Vladimíry Jakouběové Státní okresní archiv Jičín v roce 2015 Státní okresní archiv Semily v roce 2015 Regionální muzeum a galerie v Jičíně v roce 2015 Krkonošské muzeum v Jilemnici v roce 2015 Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou v roce 2015 Muzeum a Pojizerská galerie Semily v roce 2015 Muzeum Českého ráje v Turnově v roce 2015 Městské muzeum v Železném Brodě v roce 201