96. mezinárodní den archivů

Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou se ve čtvrtek 9. června 2022 historicky již po desáté připojí k celosvětovým oslavám Mezinárodního dne archivů (MDA).

Tradiční prohlídka zajímavých exteriérů i interiérů secesní budovy SOkA bude opět spojena s připomínkou několika letošních zajímavých regionálních historických výročí.

Chronologicky nejstarší událostí je 110. výročí úmrtí jednoho z nejdůležitějších jabloneckých kronikářů, pedagoga, vlastivědce a spolkového činovníka Adolfa Lilieho (1851–1912), jenž je autorem souborného historicko-vlastivědného pojednání o Jablonecku, které vyšlo roku 1894 pod názvem „Der politische Bezirk Gablonz“, tedy „Politický okres Jablonec“. Kniha je dodnes nepřekonaným popisem regionu, nese podtitul „Vlastivěda pro školu a dům“ a byla určena jako pomůcka pro školní vyučování.

Význam Adolfa Lilieho je ale mnohem větší, a přiblíží vám ho jablonečtí archiváři.

V létě 2022 si v Jablonci připomínáme i 100. výročí konání regionálního festivalu s názvem „Jizerskohorský týden domácí kultury a práce“, tedy „Isergebirgswoche für  heimische  Kultur  und  Arbeit“. Akce se na přelomu července a srpna 1922 stala v silně specifických podmínkách počátku dvacátých let dvacátého století pozoruhodnou manifestací svébytnosti a ekonomické, politické i kulturní vyspělosti zdejších německých obyvatel Jizerských hor.

Stalo se už skoro tradicí, že při každém ročníku MDA připomíná SOkA Jablonec nad Nisou i nějaké výročí spojené s životem jablonecké předválečné české menšiny. Nejinak tomu je i letos! V květnu totiž uplynulo již devadesát let od vydání velkolepého českého „Průvodce po Jablonci nad Nisou a okolí“. Známý jablonecký knihkupec a nakladatel Josef Florian na jaře 1932 realizoval vizi přehledného pomocníka pro stále početnější české návštěvníky Jizerek. Autor publikace, Bohumil Kinský z České Lípy (1898–1987) byl takřka renesančním polyhistorem. Pro tohoto pedagoga, muzejníka, vlastivědného a osvětového pracovníka, malíře, fotografa, především ale zaníceného propagátora turistiky byl sice jablonecký Průvodce pouze jedním z celé řady děl, která vytvořil, pro nás místní ale jistě tím nejdůležitějším.

Sraz zájemců před hlavní budovou archivu je vždy v 9, 12, 15 a 18 hodin.