Skip to main content

SOkA Děčín

Budova archivu
Dlouhá jízda - zámek 1253
405 02
Děčín I
Email: 
sokadecin@soalitomerice.cz
Tel.: 
+420 477 755 932
Fax: 
+420 477 755 933

Provoz badatelny:
pondělí 8:00-12:00 a 13:00-17:00
středa 8:00-12:00 a 13:00-17:00

Kontakty

Mgr. Jan Němec ředitel SOkA nemec@soalitomerice.cz
+420 477 755 930
Petr Joza archivář joza@soalitomerice.cz
+420 477 755 931
Kateřina Házová archivářka hazova@soalitomerice.cz
+420 477 755 932
Mgr. Petr Karlíček Ph.D. archivář karlicek@soalitomerice.cz
+420 477 755 936
Mgr. Tomáš Valtr archivář valtr@soalitomerice.cz
+420 477 755 934
Antonín Votápek archivář (badatelna) votapek@soalitomerice.cz
+420 477 755 935

Informace o archivu

Činnosti státního okresního archivu

Státní okresní archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení vykonává v rámci vymezené územní působnosti státní správu, provádí odbornou činnost a plní úkoly na úseku archivnictví a...

Historie SOkA Děčín

Po druhé světové válce byl děčínský městský archiv převezen z poškozené radnice do muzejního skladu a tam složen na hromady. 10. srpna 1949 se městského archivu ujal Miloslav Košťál. Jeho prvním...

Archivní fondy a sbírky, knihovna - SOkA Děčín

Archivní fondy a sbírky (skupiny - název, časový rozsah, fyzický rozsah)

Okresní úřady: Děčín (1850 – 1938), 133,30 bm; Expositura Česká Kamenice (1913 – 1928), 7,35 bm;...

Archivní fondy: Fotografická pozustalost Franze Queißera z let 1930-1942

Digitalizovaný soubor unikátních fotografií z osobního fondu gymnaziálního profesora, prvního děčínského okresního archiváře a amatérského fotografa Franze Queißera (1876 - 1945). Fotografická...

ČR–Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice

Datová schránka: 3gnaiva
E-mail: info@soalitomerice.cz
Tel.: +420 477 755 975
Fax.: +420 477 755 992

S připomínkami k obsahu stránek se obracejte na Vlastimila Rošlapila.