Skip to main content

SOkA Teplice

Budova archivu
Školní 8
415 01
Teplice
Email: 
sokateplice@soalitomerice.cz
Tel.: 
+420 477 755 912
Fax: 
+420 477 755 913

Provoz badatelny:
pondělí 8:00-12:00 a 13:00-17:00
středa 8:00-12:00 a 13:00-17:00

Kontakty

Mgr. Lada Kosmálová ředitelka SOkA kosmalova@soalitomerice.cz
+420 477 755 910
Růžena Jungbauerová archivářka (badatelna) jungbauerova@soalitomerice.cz
+420 477 755 914
Jan Lienert revizní technik +420 477 755 917
Mgr. Aneta Pilná archivářka pilna@soalitomerice.cz
+420 477 755 911
Markéta Poštová archivářka postova@soalitomerice.cz
+420 477 755 912
Vladimíra Tučková archivářka (knihovna) tuckova@soalitomerice.cz
+420 477 755 916

Informace o archivu

Činnosti státního okresního archivu

Státní okresní archiv v souladu s právními předpisy a interními akty řízení vykonává v rámci vymezené územní působnosti státní správu, provádí odbornou činnost a plní úkoly na úseku archivnictví a...

Historie SOkA Teplice

Počátky teplického archivu spadají do roku 1918, kdy byl založen městský archiv v Teplicích pod vedením prof. Paula Wanie. Archiv byl umístěn nejprve na radnici. V roce 1939 byl přestěhován do...

Archivní fondy a sbírky, knihovna - SOkA Teplice

V archivu je uloženo 1244 archivních fondů z let 1360-2003 o rozsahu 2685 bm, z nichž je zpracováno 2067 bm, zinventarizováno 1830 bm a nezpracováno 617 bm.

Fondy přístupné badatelům jsou z...

ČR–Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice

Datová schránka: 3gnaiva
E-mail: info@soalitomerice.cz
Tel.: +420 477 755 975
Fax.: +420 477 755 992

S připomínkami k obsahu stránek se obracejte na Vlastimila Rošlapila.