Startseite » Veröffentlichungen » Sborník okresního archivu v Lounech » (Čeština) Sborník okresního archivu v Lounech IX

(Čeština) Sborník okresního archivu v Lounech IX

Vydavatel: Státní okresní archiv Louny
Místo vydání: Rakovník
Rok vydání: 1999
Počet stran: 87
ISSN: 1210-3675

rozebráno

Obsah
Články, studie a historické eseje
Jan Pařez / Sekularizace a privatizace lounských klášterů v husitských válkách
Jan Pařez / Zájmová sféra lounských měšťanů během husitských válek a sekularizace církevního majetku
Bohumír Roedl / Opevnění Loun do roku 1620 ve světle archivních pramenů
Jana Kuprová / Hudební život v Žatci mezi světovými válkami