Knihovna

SOkA Chomutov/Kadaň

V naší knihovně naleznete více než 10.000 svazků publikací z historických i příbuzných oborů (archivnictví, dějiny umění, památková péče apod.). Shromažďujeme zejména regionální literaturu či publikace, týkající se nějakým způsobem reálií či událostí, spojených s okresem Chomutov.

Knihovny