Home » Státní okresní archivy » SOkA Děčín » Státní okresní archiv Děčín

Státní okresní archiv Děčín

SOkA DěčínDlouhá jízda – zámek 1253
405 02 Děčín I

Email: sokadecin@soalitomerice.cz
Tel.: +420 477 755 932
Fax: +420 477 755 933
Datová schránka: 3gnaiva

Provoz badatelny:
pondělí 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

Kontakty

ředitel SOkA, odborný rada

SOkA Děčín

archivářka, odborný referent

SOkA Děčín

archivář, odborný rada

SOkA Děčín

archivář, odborný rada

SOkA Děčín

archivář, odborný rada

SOkA Děčín

archivář (badatelna), odborný referent

SOkA Děčín