Home » Státní okresní archivy » SOkA Děčín » Státní okresní archiv Děčín

Státní okresní archiv Děčín

SOkA DěčínDlouhá jízda – zámek 1253
405 02 Děčín I

Email: sokadecin@soalitomerice.cz
Tel.: +420 477 755 932
Fax: +420 477 755 933
Datová schránka: 3gnaiva

Provoz badatelny:
pondělí 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00
středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

Kontakty

ředitel SOkA, odborný rada

SOkA Děčín

archivářka, odborný referent

SOkA Děčín

archivář, odborný rada

SOkA Děčín

archivář, odborný rada

SOkA Děčín

archivář (badatelna), odborný referent

SOkA Děčín