Státní okresní archiv (SOkA) Jablonec nad Nisou se v sobotu 12. září 2020 připojí k městským oslavám Dne evropského dědictví (DED).

Státní okresní archiv (SOkA) Jablonec nad Nisou se v sobotu 12. září 2020 připojí k městským oslavám Dne evropského dědictví (DED). Každoroční prezentaci stavebně zajímavého objektu SOkA i výjimečných archiválií pořádanou v rámci oslav Mezinárodního dne archivů (9. června) totiž letos zhatila pandemie koronaviru. Kromě prohlídky zajímavých exteriérů i interiérů secesní budovy SOkA bude návštěva archivu spojena s připomínkou několika historických výročí.

Chronologicky nejstarší událostí bude 500. výročí vzniku slavného jáchymovského tolaru (přesněji českého stříbrného zlatníkového groše) v roce 1520.

V roce 2020 si připomínáme i 185. výročí vzniku (a 30. výročí ukončení provozu) jabloneckého/vrkoslavického pivovaru. Archiv bude mít tu čest zájemcům ukázat některé vzácné stavební plány jak prvních pivovarských objektů z třicátých let 19. století, tak staveb z doby podstatně mladší. Vystaveny budou i dochované historické fotografie, hlavičkové papíry či výroční obchodní zprávy společnosti.

V letošním roce si připomínáme i výročí důležitá pro vývoj demokracie v naší zemi. Jde hlavně o 160. výročí počátku ústavnosti v našich zemích a 100. výročí vzniku první československé ústavy v únoru 1920 a stejně staré výročí vzniku státní symboliky nového státu v březnu 1920. Při této mimořádné příležitosti bude archiv poprvé ve své historii prezentovat veřejnosti tu část své pozoruhodně komplexní sbírky justičních dokumentů, jež se týká zdejší ústavní praxe.

Atraktivní je i letošní 120. výročí od počátku fungování městské hromadné dopravy v Jablonci nad Nisou v roce 1900. Návštěvníci nahlédnou např. do vzácného seznamu zaměstnanců Jabloneckých elektrických drah z let 1898–1954, do dvou dochovaných alb historických fotografií tramvají a jejich technického zázemí z let 1900–1962, do evidence akcií dopravní společnosti i do několika jejích dochovaných účetních knih. Zpřístupníme výroční zprávy podniku či ukázky z místních periodik.

Kromě uvedených výročí je možno se spolu s návštěvníky archivu zamyslet i nad dalšími regionálními výročími. A to už uděláme společně v sobotu 12. září 2020 u nás v archivu:))

Výstava k mezinárodnímu dni archivů
Výstava k mezinárodnímu dni archivů –  jáchymovské tolary
Výstava k mezinárodnímu dni archivů - pivní sudy
Výstava k mezinárodnímu dni archivů – ležákový sklep číslo 1
Výstava k mezinárodnímu dni archivů
Výstava k mezinárodnímu dni archivů – pivovar po požáru
Výstava k mezinárodnímu dni archivů - tramvaj
Výstava k mezinárodnímu dni archivů – tramvaj v Jablonci