Státní oblastní archiv v Litoměřicích Nabízí volné pracovní místo na služební místo rada/odborný rada oddělení Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na služební místo rada/odborný rada oddělení Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou odboru archivního ID 17001080 ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích.
Č.j.:     2019/92/SOALT/1

Podrobnosti jsou v přiloženém dokumentu.

Oznameni_o_vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_3511 Jablonec

zadost_o_prijeti_do_sluzebniho_pomeru-radovy_zamestnanec_2