Omezení úředních hodin v SOkA Semily.

Od 15. 6. 2020 až do odvolání budou v SOkA Semily z technických důvodů
zkráceny úřední hodiny pouze do 15:00 h.
Děkujeme za pochopení.

Cena: (English) Zdarma