(Czech) Sborník okresního archivu v Lounech VII.

Vydavatel: Státní okresní archiv v Lounech

Místo vydání: Louny

Rok vydání: 1995

Počet stran: 87

ISSN: 1210-3675

 

Základní info:

rozebráno

 

Obsah:

Články, studie a historické eseje
Jan Pařez / Několik příspěvků k sociální struktuře Loun od poloviny 14. do počátku 17. století
Karel Mareš / Cesty vzniku knihovny augustiniánského kláštera v Dolním Ročově a zajímavější původní majitelé knih
Jan Mareš / Vydání při obnovování městské rady v Lounech na přelomu 16. a 17. století
Jiří Úlovec / Zaniklý hrad Křečov. Příspěvek k jeho dějinám a architektonické podobě
Jiří Úlovec / Příspěvek k dějinám a stavební podobě tvrze v Hlubanech