Proměny vnitřní

Zpět na úvodní stránku výstavy.

PŮDORYS PŘÍZEMÍ BUDOVY ÚŘADU PO ODBOURÁNÍ KOSTELA SV. MICHALA, POL. 19. STOLETÍ

Státní oblastní archiv v Litoměřicích

 

Boření kostela sv. Michala roku 1838 si vyžádalo stavební úpravy přilehlé budovy úřadu. Severní rameno transeptu (příčné lodi) kostela a přilehlé prostory byly přičleněny k budově, ostatní zdivo kostela bylo zbořeno. Východní křídlo budovy (směřující do ulice) bylo protaženo směrem na jih. Na stavební úpravy upomíná letopočet 1839 zanesený do reliéfní výzdoby nad přízemním oknem jižního křídla budovy.

« 2 z 14 »