test
Pracoviště SOA Litoměřice - Kamýcká

Litoměřice - Kamýcká

Uzavírka pracoviště Litoměřice – Kamýcká

Uzavření badatelny Litoměřice – Kamýcká ve dnech 15. - 26. 7. 2024 a 12. - 23. 8. 2024.

Činnost oddělení

Oddělení v rámci stanoveného předmětu činnosti a odborného zaměření plní při výkonu působnosti Archivu zejména tyto úkoly: zjišťuje a odstraňuje závady na fyzickém stavu archiválií...

Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Kamýcká

Kamýcká 412 01 Litoměřice Doručovací adresa: Státní oblastní archiv v Litoměřicích Krajská 48/1 412 01 Litoměřice Tel: viz. Kontakty Datová schránka: 3gnaiva Pokud chcete do archivu cestovat vlakem či autobusem, můžete z...

Archivní fondy mělnických Lobkoviců restituované p. Jiřím Lobkowiczem, zámek Mělník: www. lobkowicz-melnik.cz

Rodinný archiv Lobkoviců Mělník, 1587-1947. Ústřední správa lobkovických statků, Mělník, 1542-1949. Soukromý spolek pro podporu bydlící chudiny, Praha, 1805-1819. 6. zeměbranecký prapor Mladá Boleslav, 1808-1811.

Archivní fondy roudnických Lobkoviců restituované p. Martinem Lobkowiczem: www.lobkowicz.cz

Rodinný archiv Lobkoviců, Roudnice nad Labem, 1304-. Rodinný archiv Lobkoviců, Roudnice nad Labem, Korespondence Ferdinanda Zdeňka z Lobkovic, 1858-1938. Rodinný archiv Lobkoviců, Roudnice nad Labem, Sekretariát...

Historie archivu

V nově rekonstruované budově v areálu bývalých litoměřických kasáren pod Radobýlem sídlí od podzimu roku 2010 archivní pracoviště spravující fondy šlechtických rodů, jejich velkostatků...

Činnost oddělení

Oddělení v rámci výkonu předmětu činnosti Archivu plní zejména tyto úkoly: plní funkci odborného oddělení pro archivní soubory uložené v jím spravovaných depozitářích zpracovává archiválie, archivní...

Činnost odboru

Odbor v rámci výkonu předmětu činnosti Archivu plní zejména tyto úkoly: u vnitřních organizačních jednotek Archivu provádí metodickou činnost na úseku kontroly výkonu spisové služby...

Oddělení využívání a ochrany národního archivního dědictví, pracoviště Litoměřice – Kamýcká

Kamýcká 412 01 Litoměřice Doručovací adresa: Krajská 48/1 412 01 Litoměřice Email: badatelna@soalitomerice.cz Tel.: +420 737 796 002 Datová schránka: 3gnaiva Pokud chcete do archivu cestovat vlakem či autobusem, můžete z nádraží (ČD...

Aktuality SOA Litoměřice - Kamýcká

Aktuálně