Pracoviště SOA

Pracoviště SOA

Uzavření badatelny SOkA Most, pracoviště  L. Janáčka

uzavření badatelny SOkA Most, pracoviště  L. Janáčka na 22. 5.2024

Změna struktury

Na základě usnesení vlády č. 875/2023 ze 22. listopadu 2023 došlo ke změně organizační struktury Státního oblastního archivu v Litoměřicíh. Pobočka Děčín byla od...

Uzavírka pracoviště Litoměřice – Kamýcká

Uzavření badatelny Litoměřice – Kamýcká ve dnech 15. - 26. 7. 2024 a 12. - 23. 8. 2024.

Dočasné omezení přístupu k datům bývalé pobočky Děčín

V lednu 2024 bylo pracoviště SOA v Litoměřicích – pobočka Děčín sloučeno se Státním okresním archivem Děčín. V této souvislosti bude od 29. dubna 2024 probíhat...

Aktuálně

Výstava online

SOA v Litoměřicích - Krajská

Výstavy online

Výstava k dějinám sídla Státního oblastního archivu v Litoměřicích Výstavy mívají krátký život, rádi bychom proto jedné z nich umožnili prostřednictvím internetových stránek žít pomyslný...