Pracoviště SOA Most - Velebudice

Most - Velebudice

Činnost oddělení

Oddělení v rámci výkonu předmětu činnosti Archivu plní zejména tyto úkoly: plní funkci odborného oddělení pro archivní soubory uložené v jím spravovaných depozitářích zpracovává...

Historie archivu

    Mostecké pracoviště Státního oblastního archivu v Litoměřicích bylo zřízeno v roce 1996 poté, kdy v důsledku změněných společenských podmínek došlo ke zrušení Generálního ředitelství...

Oddělení správy fondů a sbírek, pracoviště Most

Dělnická 16 434 01 Most - Velebudice Email: velebudice@soalitomerice.cz Tel.: +420 477 755 950 Fax: +420 477 755 953 Datová schránka: 3gnaiva Provoz badatelny: pondělí - čtvrtek 7:00 - 11:30 a...

Aktuality SOkA Most

Aktuálně