Historie Státního okresního archivu Česká Lípa

Okresní archiv v České Lípě měl své předchůdce v městských archivech v několika městech, kde bylo o staré písemnosti skutečně pečováno a byly i badatelsky využívány. Zejména to byl městský archiv v České Lípě, který již v letech 1934-1938 působil jako okresní archiv a ukládaly v něm své písemnosti některé obce z okolí. Archivář K. J. Bienert získal také písemnosti cechů a některých českolipských spolků a škol. V jiných městech byl městský archiv úzce spojen s muzeem (Kamenický Šenov, Mimoň, Nový Bor). Jinde zůstaly městské archivy na úrovni více či méně uspořádaných spisoven.

Okresní archiv byl v České Lípě zřízen již roku 1951, avšak personálně byl obsazen až roku 1953. Jako skutečný okresní archiv, který soustřeďoval písemnosti různých původců na území okresu a také archiválie zpracovával a využíval k osvětové práci, začal českolipský okresní archiv působit až od roku 1955, kdy se jeho ředitelkou stala Marie Vojtíšková. Současně se vznikem okresního archivu v České Lípě vznikl roku 1951 také okresní archiv v Doksech (archivář Ferdinand Hruška) a roku 1953 okresní archiv v Novém Boru (archivář Jaroslav Žežulka), zde však začal plnit skutečnou funkci okresního archivu až roku 1957 s příchodem archiváře Bohumíra Jindry.

Po správní reformě roku 1960 se stal Okresní archiv Česká Lípa vedoucím pracovištěm nového okresu s pobočkami v Bělé pod Bezdězem, Novém Boru, Kamenickém Šenově a Jablonném v Podještědí. Okresní archiv převzal také fondy původců z nově připojených území z okresních archivů Litoměřice a Liberec. V letech 1960–1964 se Okresní archiv v České Lípě přestěhoval do budovy augustiniánského kláštera a soustředil sem z poboček všechny archivní fondy. Od roku 1960 se také zvýšil počet zaměstnanců, nejprve o administrativní sílu, od roku 1972 také o dalšího odborného archiváře a pracovníka knihovny. Vedle předarchivní péče a zpřístupňování archivních fondů rozšířil archiv kulturně-osvětovou práci o vydávání neperiodického sborníku a dalších příležitostných publikací. Roku 1970 dosáhl archiv rozsahu 2.000 bm archiválií a bylo třeba zřídit depozitář na zámku ve Stvolínkách. Od roku 1976 měl archiv již tři odborné archiváře, knihovnici a administrativní pracovnici.

Po roce 1990 nastaly opět prostorové potíže, protože budova augustiniánského kláštera byla restituována původnímu vlastníkovi. Roku 1994 bylo rozhodnuto o novostavbě účelové archivní budovy, se stavbou se začalo roku 1996. Na konci roku 1998 se okresní archiv přestěhoval do nové budovy a v březnu 1999 byl otevřen pro veřejnost. V archivu pracují čtyři odborní archiváři, dvě samostatné archivářky a administrativní pracovnice.

– Miloslav Sovadina, 2005

Dějiny archivu:

Sovadina, Miloslav: Dějiny okresního archivu Česká Lípa, Ústí nad Labem, Albis International, 1997, 190 stran.

Články o archivu:

Blažková, Jana: Českolipský okresní archiv má účelovou novostavbu. AČ, 50, 2000, s. 37–40.

Blažková, Jana: Státní okresní archiv Česká Lípa v nové budově. Bezděz, 9, 2000, s. 471– 476.

Sovadina, Miloslav: Ediční činnost Okresného archivu v České Lípě. AČ, 36, 1986, s. 95–96.

Sovadina, Miloslav: Ediční činnost Státního okresního archivu Česká Lípa po patnácti letech. AČ, 51, 2001, s. 116 – 118.

Sovadina, Miloslav: Skryté bohatství. Názor. Čtrnáctideník pro Českou Lípu, 1991, č. 1.

Vojtíšková, Marie: Archivní památky patří všem. Z archivních zajímavostí, Českolipský nástup, roč. 28, 1978, č. 30.

Vojtíšková, Marie: Cimélie českolipského archivu 1–14, Českolipský nástup, roč. 37, 1987, č. 5–10, 14, 16, 17, 20, 27, 28, 31, 32.

Vojtíšková, Marie: Co je u vás nejstarší. Z archivních zajímavostí, Českolipský nástup, roč. 28, 1978, č. 23.

Vojtíšková, Marie: Kam s archiváliemi. Z archivních zajímavostí, Českolipský nástup, roč. 28, 1978, č. 27. 13.

Vojtíšková, Marie: Práce doslova mravenčí. Z archivních zajímavostí, Českolipský nástup, roč. 28, 1978, č. 29.

Vojtíšková, Marie: Tisíce dokladů v archivu, Nástup, roč. 14, 1963, č 32.

Vojtíšková, Marie: Tři kilometry písemností. Zajímavosti z okresního archivu, Českolipský nástup, roč. 28, 1978, č. 20.

Vojtíšková, Marie: Vzkříšené stránky minulosti. Z archivních zajímavostí, Českolipský nástup, roč. 28, 1978, č. 28.

Vojtíšková, Marie: Zajímavý svět archiválií, Českolipský nástup, roč. 30, 1980, č. 1.

Vojtíšková, Marie: Z městské truhlice, Českolipský nástup, roč. 31, 1981, č. 40.