Historie Státního okresního archivu Semily

Semilský okresní archiv v současných hranicích vznikl roku 1960 spojením okresních archivů v Turnově, Semilech a Jilemnici – ty byly vytvořeny po roce 1954 a řídily městské archivy v Rovensku pod Troskami, Českém Dubu, Lomnici nad Popelkou, Železném Brodě a ve Vysokém nad Jizerou. Od roku 1961 měl archiv sídlo na státním zámku Hrubém Rohozci, v roce 1979 se přestěhoval do bývalé tkalcovny v Bystré nad Jizerou.

Okresní archiv zápasil mnoho let s nedostatkem místa. Roku 1982 si zřídil depozitář ve Stružinci a připravoval rekonstrukci továrních objektů v Bystré nad Jizerou a Benešově u Semil. Teprve pád totalitního režimu a změněný vztah k archivnímu dědictví umožnily perspektivní řešení tohoto problému. Roku 1991 byly depozitáře na Hrubém Rohozci a ve Stružinci zrušeny a archiválie přestěhovány do bývalých kasáren v Turnově, objekt v Bystré byl restituován původním majitelem. V letech 1994–1995 vystavěl tehdejší okresní úřad účelovou archivní budovu v Semilech (architekti Petr Bouřil a Vít Máslo), kam byla přestěhována většina archiválií. Archiv města Turnova, turnovské spolky, cechy a další drobné fondy byly ponechány v turnovském depozitáři až do počátku roku 2013.

Časté požáry převážně dřevěných měst zničily v minulých staletích mnohé archiválie. Nejstarší se dochovaly z Turnova – privilegia od roku 1497, městské knihy počínají rokem 1526. Okresní archiv dnes spravuje více než 2000 fondů a sbírek, které představují 4,9 běžných kilometrů archiválií. Přístupné jsou téměř všechny okresní fondy do roku 1960, archivy měst a obcí (kromě Turnova), velká část národních výborů a školní fondy. K pozoruhodným fondům patří např. Rodinný archiv Šlechtů ze Všehrd, pozůstalosti fotografa Krkonoš Rudolfa Housy, kapelníka Karla Kunce i stranického funkcionáře Petra Puturka, cennou je sbírka dokumentárních filmů OFAS Turnov. Regionální bibliografie a archivní knihovna jsou dostupné internetem, fotosbírka je zpřístupněna v programu BACH. Archiv je od roku 1988 vydavatelem vlastivědné ročenky Z Českého ráje a Podkrkonoší.