Pracoviště SOA Litoměřice - Krajská

Litoměřice - Krajská

Výstava – Dietrichsteinové na zámku Libochovice

V rámci Mezinárodního dne archivů 2022 zve Státní oblastní archiv v Litoměřicích dne 9.června v 17.00 na vernisáž výstavy Dietrichsteinové na zámku Libochovice, která bude...

Provozní oddělení

Krajská 48/1 412 01 Litoměřice Email: info@soalitomerice.cz Tel.: +420 477 755 975 Datová schránka: 3gnaiva

Ekonomicko správní oddělení

Krajská 48/1 412 01 Litoměřice Email: info@soalitomerice.cz Tel.: +420 477 755 975 Datová schránka: 3gnaiva

Činnost oddělení

Oddělení v rámci výkonu předmětu činnosti Archivu plní zejména tyto úkoly: plní funkci odborného oddělení pro archivní soubory uložené v jím spravovaných depozitářích zpracovává archiválie, archivní...

Státní oblastní archiv v Litoměřicích – Krajská

Krajská 48/1 412 01 Litoměřice Email: info@soalitomerice.cz Tel: +420 477 755 975 Datová schránka: 3gnaiva Provoz badatelny zajišťuje Oddělení využívání a ochrany Národního archivního dědictví. Kontakty

Činnost oddělení

Oddělení v rámci stanoveného předmětu činnosti a odborného zaměření plní při výkonu působnosti Archivu zejména tyto úkoly: zjišťuje a odstraňuje závady na fyzickém stavu...

Činnost odboru

Odbor při zabezpečení výkonu předmětu činnosti Archivu plní zejména tyto úkoly: zpracovává návrh rozpočtu Archivu a provádí kontrolu jeho účelného a plynulého čerpání; za tím...

Činnost útvaru

Útvar ředitele Archivu zejména: zajišťuje příslušnými úkony včetně administrativních výkon funkce, řídící činnost a plnění úkolů ředitele Archivu v rozsahu jemu stanovené odpovědnosti a pravomoci;...

Oddělení využívání a ochrany Národního archivního dědictví, pracoviště Litoměřice – Krajská

Krajská 48/1 412 01 Litoměřice Email: badatelna@soalitomerice.cz Tel.: +420 477 755 986 Datová schránka:3gnaiva Provoz badatelny: pondělí   8:30-11:30 a 12:30-17:00 úterý       8:30-11:30 a 12:30-15:00 středa     po dohodě čtvrtek...

Aktuality SOA Litoměřice - Krajská

Aktuálně