Progetto archivi Thun

thunitalV roce 2005 byl na stránkách archivu severoitalské provincie Trident (Archivio provinciale di Trento) spuštěn projekt virtuální rekonstrukce thunovského archivu ze starého rodového sídla Castel Thun. Formou digitální prezentace byly spojeny významné části archivu, jehož jedna část je od 19. století uložena v Děčíně jako tzv. Tyrolské oddělení rodinného archivu děčínské linie Thun-Hohensteinů a druhá část je spravována archivem tridentské provincie. Předmětem prezentace jsou kompletní soubory pergamenových písemnost z let 1202 – 1914, a to 1788 kusů z tridentské části archivu a 1772 kusů z děčínské části archivu. Datový soubor obsahuje celkem 14.688 digitálních snímků písemností, pečetí a katalogových záznamů.

Rodinný archiv Thun-Hohensteinů / 1202-1947 / Progetto archivi Thun – virtuální rekonstrukce rodového archivu z hradu Castel Thun uloženého v Tridentu a Děčíně.